Detail předmětu

Projektování a simulace výroby

FEKT-MKC-PSVAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje problematice inovace výrobního procesu, jednotlivým etapám návrhu, modelování výrobních systémů, projektové přípravě výroby, metodice projektového řešení a projektového plánování. Studenti se seznámí s ERP(Enterprice Resource Planning) a PDM (Product Data Management) a s pojmy jako aditivní výroba a simulace výrobních procesů pomocí moderních simulačnách systémů v návaznosti na Industry 4.0. Dále bude věnována pozornost ochraně průmyslového vlastnictví a základům podnikové logistiky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Projektování a simulace výroyby je schopen:
- Zapojit se do práce v projektovém týmu
- Zapojit se do práce v podnikovém R&D centru souvisejících s elektrotechnickou výrobou
- Vytvářet projektovou dokumentaci
- Navrhovat inovace i nová řešení výroby
- Využívat normu ISO 14 000

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)
Maxa, J., Vyroubal P.: Řízení a správa dat (CS)
Ministerstvo průmyslu a obchodu: Iniciativa průmysl 4.0 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
20b - zpracování projektu v průběhu semestru
20b - práce v PC cvičeních
60b - závěrečná zkouška
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Průmysl 4.0, základní pojmy, model RAMI model Průmyslu 4.0, aktuální stav v ČR
2) Nástroje Průmyslu 4.0, IoT,IIoT, IoP, IoS a kybernetická bezpečnost ve výrobním podniku
3) CAE systémy ve firemním prostředí, komplexní softwarová řešení
4) Moderní simulační nástroje, optimalizační a citlivostní analýzy ve výrobě
5) Simulace výrobního prostředí, procesní simulace
6) Aditivní výrobní technologie, 3D tisk jako součást moderní výroby
7) Metody ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, užitné vzory, technologie, design
8) Technologické projektování, druhy projektů, struktura výrobního podniku
9) Postup při zpracování technologického projektu
10) Struktura nákladů v podniku
11) Struktura montáže, design pracoviště, výrobní linky a bezpečnost práce
12) Úvod do podnikové logistiky a skladování, chytrá logistika
13) Environmentální aspekty technologického projektování

Cíl

Cílem předmětu je rozšíření znalostí z oblasti projektování elektrotechnických výrob s větším důrazem na implementaci nástrojů průmyslu 4.0 a výpočetní techniky. Z oblasti simulací pak bude kladen důraz na získání znalostí o počítačové simulace výrobního procesu nebo jeho dílčích částí, jako jsou například topologické optimalizace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MKC-EVM magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning