Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Malířství 1 - letní

FaVU-M2M1-LAk. rok: 2020/2021

Studenti samostatně konzultují a realizují závěrečnou magisterskou práci způsobilou prezentace na veřejnosti.
Šestý ročník je příležitostí k důkladnému formulování osobních východisek a současného směřování.
Možná vazba na teoretickou práci s příležitostí k témuž.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Studenti obhajují svůj diplomní projekt, zvolené metody a technik, nainstalovat práci v kontextu absolventské výstavy.

Prerekvizity

Rozpracovaný magisterský projekt.

Doporučená nebo povinná literatura

Hans Georg Gadamer:Aktualita krásného, Triáda 2003
Rosalind E.KraussThe originality of the Avant-Garde, MIT Press 1993
Vlastimil Zuska:Úvod do současnosti tradiční disciplíny, Triton 2001
Gordon Graham: Filozofe umění, Barrister/Principal 2004

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou skupinových i individuálních konzultací učitele se studenty nad zadanými semestrálními úkoly. Do výuky jsou začleněné přednášky a workshopy na semestrální (ročníkové) téma zajišťované externími lektory. Během semestru se studenti účastní minimálně jedné exkurze do zahraničních muzeí a galerií. Jednou za dva semestry probíhá malířský pobyt (plenér).

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Student se zaměřuje na samostatné vykonání magisterské práce.

Cíl

Realizovat magisterský úkol, schopný konkurence na ve svém oboru. Profilace osobnosti prostřednictvím výtvarné práce, rozvoj citlivosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pravidelná konzultace je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor