Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Malířství 2 - letní

FaVU-B4M2-LAk. rok: 2020/2021

Semestr je zaměřen jak na pokračující rozvoj individuálního uměleckého projevu a kulturního rozhledu, tak na takřka úřednickou součást umělecké tvorby, prezentaci svého díla /portfolio, webové stránky, eseje o svém díle/, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci. Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit. V této fázi pokračuje nastavený princip studia, to znamená stáže,výměny a poznávací studijní pobyty. Nadále je kladen důraz na formální a obsahovou stránku tvorby. Formou písemných kritických příspěvků na ateliérovém blogu, webu nebo jiném dostupném funkčním médiu si student tříbí a ujasňuje svá východiska. Schopnost odborné komunikace a spolupráce. Samostatná soustředěná příprava na bakalářskou práci.

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace bakalářského projektu.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty. Účast na ateliérových schůzkách. Absolutorium sedmého semestru. Efektivně se ozvíjející osobnostní a umělecký potenciál. Odborná orientace v současné problematice zvoleného média. Schopnost samostatného rozvoje a studia.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽIŽEK, Slavoj, Podkova nade dveřmi, Výběr z textů,
VVP AVU ZÁLEŠÁK, Jan, Umění spolupráce,
VVP AVU 2011 BHABHA, Homi, K., Místa kultury, Tranzit, 2012
IRWIN (Ed),East art map, University of the Arts London, 2006 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Individuálně rozvíjet především myšlení a integritu umělecké tvorby a osobnosti.
Na základě hledání podobností a konfrontace etablovaného umění se svýmy výstupy, uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu a schopnost se přihlásit a pojmenovat svoji pozici v jeho rámci.
Dále je nutné, aby se student podílel na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit
Vyslání na studijní cestu kde se student bude konfrontovat s jiným prostředím - stáž, výměna či přestup do jiného ateliéru, jak v rámci školy, tak v rámci celosvětového dostupného školního systému.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kontinuální rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti a intelektuálních schopností.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelná účast na ateliérových konzultacích.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Uvědomění si sebe sama v uměleckém kontextu
Podíl na produkci výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium tuzemské či zahraniční stáže za účelem ověření si dosažených kvalit v jiném prostředí.
Samostatná soustředěná příprava na bakalářskou práci.

Cíl

Využití dosavadních vědomostí a dovedností k co možná nejsamostatnější práci na závěrečné bakalářské práci.
Rozvíjet integritu.
Individuální studium oboru.
Individuální studium oborové literatury.
Rozvíjet současný jazyk umění.
Prezentace svého díla v uměleckém kontextu.
Produkce výstav a organizaci jak školních, tak mimoškolních tvůrčích aktivit.
Absolutorium tuzemské či zahraniční stáže.
Uvědomělá sovislá samostatná umělecká činnost.
Příprava na závěrečnou bakalářskou práci.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 4. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor