Detail předmětu

Oborový ateliér IV - Grafický design 1 - letní

FaVU-B4GD-LAk. rok: 2020/2021

Bakalářská práce čerpá z doposud nabytých informací. Student ideálně zpracovává téma přesahující akademickou půdu. Bakalářská práce může být důležitým referenčním projektem případného vstupu do praxe.

Východiskem pro anotaci předmětu je koncept ateliéru grafického designu 1, který je prostorem, monitorem, konektorem současného grafického designu. Koncept je platný skrze všechny ročníky i stupně studia.

Prostor
1. Ateliér je společným prostorem pro experiment, nadšení, sebereflexi.
2. Ateliér je veden aktivními designéry, kteří působí v kontextu současné scény grafického designu.
3. Vztah studenta a pedagoga je založený na bázi rovnocennosti, otevřenosti diskuze a nekonfliktnosti, aktivním předávání informací a rozvíjení myšlenek.
4. Student je osobitý jedinec se schopností definovat sebe a svou práci. Podpora verbálního a písemného projevu studenta a jeho sebe prezentace.
5. Hrdost na akademický prostor. Zodpovědnost za vlastní práci.

Monitor
1. Student aktivně analyzuje zadání, zkoumá adekvátní formy a využití různých médií, definuje
koncept a hranice své práce. Zajímá nás především samotný proces kritického pohledu na zadání a jeho důkladná dokumentace.
2. Konání pravidelných ateliérových diskuzí a konzultací zaměřených nejen na ateliérová témata. Pravidelná účast odborné veřejnosti.
3. Ateliérový tým komunikuje a spolupracuje nejen interně, ale také externě. Designér funguje jako rozcestník. Zkoumá přesahy grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům.
4. Pedagog předává maximum svých znalostí a podněcuje studenta i sebe k dalšímu sebevzdělávání.

Konektor
1. Spolupráce s dalšími českými i zahraničními akademickými prostory (ateliéry).
2. Efektivní využívání vzdělávacích nabídek nejen v rámci FAVU – mezioborové přednášky,
workshopy, odborné konference, tematické exkurze, nezávislé kulturní projekty apod.
3. Vlastní aktivizace a vytváření prostoru pro prezentace v rámci ateliéru i mimo něj – pořádání výstav a dalších tvůrčích projektů.
4. Publikování prací studentů a další pomoc při jejich prezentaci.
5. Podpora zahraničních studijních i pracovních stáží a výměn studentů s cílem zvýšit jazykové znalosti, získat nové informace a inspiraci.
6. Zapojení studentů do aktivit pedagogů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Profesionální grafický designér schopný kreativně a samostatně přistupovat k různým typům zadání.

Prerekvizity

Schopnost realizovat ateliérový úkol bakalářské zkoušky.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura podle zaměření bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Konzultace přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní bakalářská zkouška.
Požadavky: obhájená ateliérová práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Dokončení, odevzdání a obhajoba praktické bakalářské práce.

Cíl

Posílit schopnost studenta definovat sebe a svou práci v kontextu grafického designu, aktivně analyzovat formy a média grafického designu. Podpořit koncepční myšlení a zkoumání přesahů grafického designu a vizuální komunikace směrem k humanitním a dalším vědním oborům. Student se učí spolupracovat v týmu a hledá vhodné formy komunikace s rozdílnými spolupracovníky i klienty.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-D , 4. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor