Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 2 - zimní

FaVU-B1M2-ZAk. rok: 2020/2021

Figurální kresba podle živého modelu v životní velikosti.
Přímé zapojení se do problematiky současného umění.
Rozvoj a ohledávání vlasních schopností a možností.
Ohledávání různých mediálních zobrazovacých možností.

Výsledky učení předmětu

Rozvíjení kresebných a malířských schopností.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty. Splněná figurální kresba. Účast na ateliérových schůzkách.

Doporučená nebo povinná literatura

LOSOS, Ludvík, Techniky Malby, Aventinum, Praha, 1994
WALTER, Ingo, (ed.) Umění 20. století, Taschen/ Slovart, 2004
RIEMSCHNEIDER, GROSENICK (ed.), Art at the Turn of the Millennium, Taschen, 1999
POSPISZYL,Tomáš, Asociativní dějepis umění,Praha, Tranzit

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.

Způsob a kritéria hodnocení

Požadavky k udělení zápočtů: množství a kvalita práce a úroveň interakce s učitelem, snaha a píle.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.

Cíl

Zvládnout základy kresby, malby.
Uvědomit si svá osobnostní a možná umělecká specifika.
Nový student musí podstoupit kurs kreslení dle modelu v rámci výuky na FaVu.
Jeden z velmi důležitých kroků na počátku studia je formou intenzivní ateliérové komunikace narušovat a zpochybňovat zaběhlé principy a návyky dosažené a osvojené v předcházejícím studiu. Individuálně rozvíjet především myšlení.
Experiment.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor