Detail předmětu

Oborový ateliér I - Malířství 2 - letní

FaVU-B1M2-LAk. rok: 2020/2021

Figurální kresba podle živého modelu v životní velikosti.
Přímé zapojení se do problematiky současného umění.
Rozvoj a ohledávání vlasních schopností a možností.
Ohledávání různých mediálních zobrazovacých možností.
Rozvíjení intelektuálních schopností.

Výsledky učení předmětu

Rozvíjení kresebných, malířských schopností popřípadě jiných zvolených médií.
Student je konfrontován s obecnou představou o současném umění a skutečným fungováním současného umění.
Na základě důkladných rozborů školních prací by mělo dojít k položení základů osobní a umělecké integrity.
Individuálně rozvíjet především myšlení. Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků. Student již od prvního semestru musí písemně pojmenovávat své pohnutky a dosažené výsledky. Toto je neoddělitelná součást klausurní práce.

Prerekvizity

Splněné teoretické předměty. Splněná figurální kresba. Účast na ateliérových schůzkách. Splněná ateliérová zkouška zimního semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

CHROBÁK, Ondřej (ed.), Galerie Jelení 1999-2009, 2010
ŠEVČÍK, Jiří (ed.), České umění 1980-2010, 2011
ŠERÝ, Ladislav, Laserová romance, Fra, 2005
Autorské monografie
VINGLEROVÁ, Markéta (ed),Etc.galerie 2004-2015, 2015 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kolektivní konzultace a diskuse.
Exkurze výstav a jejich rozbor.
Výuka probíhá formou kolektivní diskuse v kruhu nad tématy a konkrétními pracemi.
Práce je nahlížena z hlediska užití formy, přístupnosti potenciálního diváka a kontextu vznikajícího díla.
Závěrečná klauzurní práce je doprovozena nehodnocenou textovou částí.
Individuálně rozvíjet především myšlení.
Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Rozvoj dovedností ve zvoleném médiu.
Rozvoj osobnosti.
Studium současného umění v oboru.
Pravidelné konzultace kontinuálních výkonů.
Vypacování textové správy ke klauzurní práci s důrazem na sebereflexi.
Exkurze výstav a jejich rozbor.

Cíl

Zvládnout základy kresby, malby.
Uvědomit si svá osobnostní a možná umělecká specifika.
Student musí podstoupit kurs kreslení dle modelu.
Jeden z velmi důležitých kroků na počátku studia je formou intenzivní ateliérové komunikace narušovat a zpochybňovat zaběhlé principy a návyky dosažené a osvojené v předcházejícím studiu. Individuálně rozvíjet především myšlení.
Je bezpodmínečně nutné snažit se studenta dovést k jádru sebe sama; ke zdroji individuálních principů a škále vyjadřovacích prostředků.
Experiment.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor