Detail předmětu

Analýza potravin

FCH-DCO_ANPAk. rok: 2020/2021

Předmět se skládá z rozhovoru studenta se zkoušejícím o tématu dizertační práce, z vypracování seminární práce na zadané téma a z následné diskuze studenta se zkoušejícím nad odevzdanou seminární
1. Představení tématu disertační práce, diskuse student/vyučující
2. Vypracování literární rešerše s cílem zhodnotit aktuální trendy a pokroky v analýze potravin (v souvislosti s disertační prácí studenta)
3. Rozprava student/vyučující nad odevzdanou rešerší

Výsledky učení předmětu

Přehled znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Metody na stanovení přírodních součástí potravin a to základních živin, minoritních nutričních složek (vitamíny, biogenní prvky) a senzoricky a biologicky aktivnch látek. Dále jde o metody stanovení cizorodých látek a kontaminantů, aditiv a endogenních cizorodých látek. Senzorické metody hodnocení potravin.

Doporučená nebo povinná literatura

KUBÁŇ, V. a KUBÁŇ, P.: Analýza potravin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, 203 stran ISBN:978-80-7375-036-7
LEES, M.: Food authenticity and traceability, CRC Press, 2003, ISBN: 978-0-8493-1763-7
PICÓ, I.: Food toxicants analysis, Elsevier,The Netherlands,2007, 762pp. ISBN: 978-0-444-52843-8
Rui M. S. Cruz, Igor Khmelinskii, Margarida Vieira: Methods in Food Analysis. CRC Press, 2014, 256 p. (CS)
Sehgal S.: A Laboratory Manual of Food Analysis. I K International Publishing House Pvt. Ltd., 2016. 174 p. (CS)
separátní publikace v odborných časopisech se vzahem k řešenému tématu dizertační práce (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: individuální konzultace. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

kolokvium, odborná rozprava

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Představení tématu disertační práce, diskuse student/vyučující
2. Vypracování literární rešerše s cílem zhodnotit aktuální trendy a pokroky v technikách využivaných v disertační práci
3. Rozprava student/vyučující nad odevzdanou rešerší

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se a utřídění dosavadních znalostí z oborů teoretické analytické chemie, biologie, anorganické/organické chemie a biochemie se zaměřením na kontrolní praxi potravinářského průmyslu a inspekci potravin. Kromě utřídění dosavadních znalostí student získá přehled o aktuálních trendech v analýze potravin, zdokonalí své schopnosti získat potřebné znalosti studiem zahraniční literatury a zdokonalí své komunikační a prezentační schopnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program DKCP_CHTP doktorský

  obor DKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPCP_CHTP doktorský

  obor DPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DPAP_CHTP doktorský

  obor DPAO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

 • Program DKCP_PCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
 • Program AKREDITACE doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor