Detail předmětu

Pokročilá koloidní chemie

FCH-DC_KPDAk. rok: 2020/2021

Předmět obsahuje vybrané kapitoly z pokročilé koloidní chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Význam a typy koloidů v biologických systémech. Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech. Asociační koloidy amfifilů. Struktura a vlastnosti micelárních systémů. Dvojvrstvové systémy biologických systémů. Koloidní stabilita. Fázové rovnováhy koloidů. Experimentální techniky koloidní chemie.

Prerekvizity

nejsou

Doporučená nebo povinná literatura

Evans, D.F.; Wennerström, H. The Colloidal Domain: Where Physics, Chemistry, Biology, and Technology Meet. N. York: Wiley, 1999 (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Studijní výsledky se ověřují kolokviem (SaZŘ VUT v Brně, čl. 34), tedy rozpravou o problematice předmětu, spojené s vypracováním písemné práce zabývající se zadanou tématikou předmětu v rozsahu ca 20 textových stran; rozprava trvá zhruba 30 minut.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět obsahuje vybrané kapitoly z pokročilé koloidní chemie, přednostně zaměřené na problematiku disertačních prací studentů:
Význam a typy koloidů v biologických systémech. Van der Waalsovy a elektrostatické síly v koloidech. Asociační koloidy amfifilů. Struktura a vlastnosti micelárních systémů. Dvojvrstvové systémy biologických systémů. Koloidní stabilita. Fázové rovnováhy koloidů. Experimentální techniky koloidní chemie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný
  • Program DKCP_BCH doktorský, 1. ročník, zimní semestr, 0 kreditů, povinně volitelný

eLearning