Detail předmětu

Nutraceutika a funkční potraviny

FCH-MCO_NFPAk. rok: 2020/2021

Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik. Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin. Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání. Biologicky aktivní složky rostlin Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika. Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny. Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty. Aminokyseliny a oligopeptidy. Přírodní antioxidanty a vitaminy. Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina. Makro- a mikronutrienty. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob. Nutraceutika a speciální výživa.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a přehled o biologicky aktivních látkách potravin, rostlinných a živočišných tkání, které mohou být účinně využity k podpoře imunity organismu a prevenci civilizačních nemocí. Náplní přednášek jsou i konkrétní speciální potraviny a nutraceutika a jejich vztah k zásadám zdravé výživy.

Prerekvizity

Studenti by měli mít základní vědomosti z výživy a fyziologie člověka a biochemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Velíšek J.: Chemie potravin 1, 2, 3. Ossis, Tábor 1999. (CS)
Wildman R. E. C.: Handbook of nutraceuticals and functional foods. CRC Press, Boca Raton, FL 2001. (CS)
Saarela M.: Functional Dairy Products. Woodhead Publishing, Abingdon, UK 2007. (CS)
Gibson G. R., Williams C. M.: Functional Foods. Woodhead Publishing Limited, Cambridge, England 2000. (CS)
Štípek S.: Antioxidanty a volné radikály ve zdraví a nemoci. Grada-Avicenum, Praha 2000. (CS)
Macholán L.: Sekundární metabolity. MU v Brně, Brno 2003. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouska: písemný test- test z celé látky,(50 otázek, hodnocení 0-2 body za otázku)
ústní část - diskuse nad testovými otázkami + otázky z probíraného učiva.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základní pojmy a definice, klasifikace nutraceutik
2.Pozitivní i negativní účinky nutraceutik, možné interakce s léčivy nebo jinými složkami potravin
3.Zdroje nutraceutik, možnosti izolace aktivních složek z potravin a rostlinných i živočišných tkání
4.Biologicky aktivní složky rostlin
5.Probiotika a prebiotika, mikrobiální nutraceutika
6.Rostlinné steroly a fenolové sloučeniny
7.Nutričně významné mastné kyseliny a jejich deriváty
8. Aminokyseliny a oligopeptidy
9.Přírodní antioxidanty a vitaminy
10.Nutričně význammné sacharidy a jejich deriváty,vláknina
11.Makro- a mikronutrienty
12. Biologicky aktivní látky nutraceutik v prevenci civilizačních chorob
13.Nutraceutika a speciální výživa

Cíl

Kurz si klade za cíl rozšířit vědomosti studentů o biologicky aktivní složky potravin, rostlinných a živočišných tkání využitelných v prevenci chorob a zlepšení kvality výživy. Otevírá pro studenty i skrytá nebezpečí plynoucí z možných interakcí nurtaceutik z ostatními složkami potravin a léčiv. Přednáška přináší i informace o přípravcích, které jsou využívány pro speciální výživu při sportu, k podpoře imunity, činnosti mozku a další.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor