Detail předmětu

Laboratoř oboru II - CHTOŽP

FCH-MCO_LAB2_ZAk. rok: 2020/2021

Příprava a rozpracování diplomové práce studenta. Vyhledávání informací nezbytných pro řešení tématu diplomové práce. Seznámení se a zapracování na potřebných experimentálních technikách v laboratoři. Závěrečná ústní prezentace dosažených rešeršních a případně i dílčích praktických výsledků.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší dovednost studentů v následujících aspektech:
1. Budou detailně seznámeni s technikami a postupy potřebnými pro realizaci experimentální části diplomové práce
2. Budou ovládat pokročilé techniky vyhledávání informací v bibliografckých a fulltextových databázích a jejich převod do citačních manažerů
3. Budou umět efektivně využít citačních manažerů při psaní vědecké publikace

Prerekvizity

Schopnost pracovat v chemické laboratoři získaná absolvováním základních praktických cvičení a laboratoří oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

neuveden: ad hoc podle zadání diplomové práce, , 0 (CS)
Králová B. a kol.: Bioanalytické metody (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 8 vyučovacích hodin týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení bude provedeno jednak na základě vyjádření vedoucího diplomové práce k aktivitě diplomanta/diplomantky (50 %), jednak na základě hodnocení prezentované teoretické části diplomové práce (50 %).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s konkrétními metodami a postupy vhodnými pro realizaci experimentální části diplomové práce
2. Seznámení s pokročilými metodami vyhledávání informací v bibliografických a fulltextových databázích (konstrukce složitějších dotazů, specifika vyhledávání v různých databázích)
3. Využívání citačních manažerů na pokročilé úrovni (převod vybraných záznamů z databází, prohledávání kartotéky, vkládání citací do textu, vytváření přehledů citované literatury, úpravy templátů)
4. Zpracování teoretické části diplomové práce

Cíl

Cílem přemětu je:
- detailní seznámení studentů s technikami a postupy využívanými v rámce řešení diplomové práce
- prohloubení schopnosti efektivního vyhledávání informací v bibliografických a fulltextových databázích dostupných na VUT
- prohloubení znalosti práce s citačními manažery dostupnými na VUT (CitacePRO, RefWorks) a jejich efektivního využívání při psaní vědecké práce
- zopakování základních zásad zpracování výsledků analýz a jejich interpretace

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná a je kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 8 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor