Detail předmětu

Laboratoř oboru I - PCHBT

FCH-MCO_LAB1_PAk. rok: 2020/2021

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Výsledky učení předmětu

Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Doporučená nebo povinná literatura

Podle zadání DP nebo BP (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Vedoucí diplomové práce po dohodě s konzultantem stanoví požadavky pro udělení zápočtu (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled a pod.).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Speciální experimentální nebo teoretické metody, které jsou nutné pro řešení diplomových prací oboru. Pracovní postup dle individuálního zadání příslušného vedoucího.

Cíl

Cílem předmětu je výcvik tvůrčích schopností formou samostatné praktické práce studentů na zadané téma zakončené ústní prezentací řešení tohoto projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
  specializace PCH , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor