Detail předmětu

Laboratoř oboru I - CHTOŽP

FCH-MCO_LAB1_ZAk. rok: 2020/2021

V souladu se zadáním diplomové práce budou studenti podrobně seznámeni se základními metodickými postupy, se kterými se mohou při zpracování své experimentální práce setkat.

Výsledky učení předmětu

Absolvování kurzu zvýší kompetence a dovednosti studentů následovně:
1. Budou podrobne seznámeni s laboratorními postupy a metodami využívanými v laboratořích ÚCHTOŽP při řešení diplomových prací s důrazem na dodržování zásad správné laboratorní praxe
2. Budou ovládat metody vyhledávání informací v bibliografických a faktografických databázích
3. Budou schopni tyto informace efektivně zpracovávat pomocí citačních manažerů

Prerekvizity

Schopnost pracovat v chemické laboratoři získaná absolvováním základních praktických cvičení a laboratoří oboru.

Doporučená nebo povinná literatura

Králová B. a kol.: Bioanalytické metody (CS)
Bailey R.A. et al.: Chemistry of the environment (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Spec. laboratoř - 4 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet bude udělen na základě 100% účasti a presentace seminární práce na zadané téma. Podkladem pro hodnocení bude kvalita zpracované seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Seznámení s laboratořemi ústavu.
2. Seznámení s nejdůležitějšími metodikami používanými při analýzách anorganických kontaminantů.
3. Seznámení s nejdůležitějšími metodikami používanými při analýzách organických kontaminantů.
4. Prezentace postupů používaných při vyhledávání informací v bibliografických a fulltextových databázích
5. Základy práce s citačními manažery dostupnými na VUT(CitacePRO, RefWorks)
6. Zpracování seminární práce (rešerše na zadané téma).
7. Ústní prezentace seminární práce

Cíl

Cílem předmětu je:
- zahájení přípravy na vypracování diplomových prací
- seznámení s laboratorními technikami a postupy využívanými na ÚCHTOŽP k řešení diplomových prací
- seznámení se se postupy vyhledávání informací v bibliografických a fulltextových databázích přístupných na VUT
- poskytnout studentům informace potřené pro výběr a upřesnění tématu diplomové práce

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích je povinná. Zpracování a odevzdání seminární práce je podmínkou udělení zápočtu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor