Detail předmětu

Bioinženýrství II

FCH-MCO_BIO2Ak. rok: 2020/2021

Cílem předmětu Bioinženýrství II je poskytnout studentům přehled o průmyslovém zpracování a výrobních postupů používaných v biochemickém inženýrství, průmyslové mikrobiologii, biotechnologii a biomedicínských technologiích. Studenti pochopí základní procesy používané v biochemických procesech, jako je měření rozpuštěného kyslíku, aerace, míchání, fermentace, buněčný růst v kultuře. Dále pochopí, že bioreaktor je hlavní součástí biochemického procesu výroby biologických produktů. Důležitou součástí přednášek jsou upstream a downstream procesy. V závěru kurzu budou studenti seznámeni se základními poznatky z tkáňového inženýrství a nanobiotechnologií.

Výsledky učení předmětu

Studenti pochopí význam bioinženýrství a důležitost základních operací, které jsou spojené s kultivacemi mikroorganismů. Dále budou schopni popsat význam transportních systémů a tkáňového inženýrství z pohledu bioinženýství.

Prerekvizity

Bez omezení

Doporučená nebo povinná literatura

Kaštánek F.: Bioinženýrství, 2001 (CS)
Rao D. G.: Introduction to Biochemical Engineering, sec.ed. 2010 (CS)
Vodrážka Z., Rauch P., Káš J.: Enzymologie, 1998 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Cvičení - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

V průběhu semestru a na konci semestru posluchači absolvují písemný test z výpočtů. Podmínkou zápočtu je získání min. 50 % bodů . Posluchači, kteří nesplní uvedený požadavek mohou test absolvovat ve dvou náhradních termínech ve zkouškovém období.

Podmínky absolvování zkoušky:
1) zápočet.
2) písemná zkouška - test (30 otázek, čas 2 hodiny), maximálně je možné získat 100 bodů, minimum pro úspěch: 55 bodů.

Celkové hodnocení předmětu:
V případě potřeby bude možnost ústného dozkoušení.
Klasifikace dle stupnice ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do bioinženýrství
2. Buněčný růst a látková bilance
3. Měření rozpuštěného kyslíku a míchaní
4. Řízení fermentačního procesu
5. Bioreaktory a fermentační systémy
6. Průmyslová biotechnologie, Aplikace fermentačních procesů, Scale-up bioprocesů
7. Sterilizace
8. Imobilizace mikrobiálních buněk pro produkci biotechnologických produktů
9. Pokročilé downstream procesy v bioinženýrství
10. Řízené uvolňování léčiv z lékových forem (Drug Delivery Systems), příklady z tkáňového inženýrství (Tissue engineering)
11. Nanobiotechnologie

Cíl

Cílem předmětu je umožnit studentům porozumět inženýrským principům používaným v biotechnologiích, v chemickém inženýrství a v biomedicínských technologiích. Předmět je zaměřen na praktické přístupy používané v bioinženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se. V seminářich jsou probírány modelové příklady výpočtů z přednášek - účast je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  specializace CHPL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  specializace PCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program AKREDITACE magisterský navazující

  specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný
  specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

  obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning