Detail předmětu

Příprava a řízení projektu - EB

FCH-BC_IPMAAk. rok: 2020/2021

Garant předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

Doležal a kol: Projektové řízení podle IPMA. Grada Publishing 2012 Praha, 528 s.
Národní standard kompetencí projektového řízení, Společnost pro projektové řízení, o. s. 2010, Brno, 314 s.
Ježková Z., Krejčí H., Lacko B.,Švec J. Projektové řízení – jak zvládnout projekty, Akademické centrum studentských aktivit 2013 Kuřim, 433 s.
The Project Management Body of Knowledge (PMBOK), Project Management Institute, 1996, USA
ČSN ISO 21500 Návod k managementu projektu, ÚNMZ, 2013, 68 s. ČSN ISO 21500 Návod k managementu projektu, ÚNMZ, 2013, 68 s. ČSN ISO 21500 Návod k managementu projektu, ÚNMZ, 2013, 68 s.
Managing Successful Projects with PRINCE2™, TSO, Ireland, 2009, 327 s.

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor