Detail předmětu

Ekonomika podniku

FCH-BC_EKO1Ak. rok: 2020/2021

Zajišťuje ústav

Doporučená nebo povinná literatura

SYNEK, M., KISLINGEROVÁ, E. a kol. Podniková ekonomika. 6.vyd. Praha: C.H.Beck, 2015. 560 s. ISBN 978-80-7400-274-8. (CS)
KOCMANOVÁ, A. Ekonomické řízení podniku. Praha: Linde Praha, 2013. ISBN 978-80-7201-932-8. (CS)
SYNEK, M. a kol. Manažerská ekonomika. 5. vydání Praha: Grada, 2011. 480 s. ISBN 978-80-247-3494-1. (CS)
STROUHAL, J. Ekonomika podniku. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2016. 186 s. ISBN 978-80-247-3494-1. (CS)
SYNEK, M., KOPKÁNĚ, H., KUBÁLKOVÁ, M. Manažerské výpočty a ekonomická analýza. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-154-3. (CS)
MAREK, P. a kol. Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2009. 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor