Detail předmětu

Design stavebních prvků

FA-DSPAk. rok: 2020/2021

Cílem výuky předmětu design stavebních prvků je rozvíjet kreativitu a invenci studentů v magisterském studiu Fakulty architektury VUT Brno.Studenti zpracovávají návrh stavebního detailu(prvku). Výuka navazuje na absolvované výtvarné disciplíny bakalářského studia, především na předmět Design v architektuře. Zadání úkolu je individuální a má vazbu na předchozí ateliérové projekty. Návrh musí zohledňovat požadavky na funkci, výrobu a použité technologie. Nedílnou součástí požadované dokumentace je historická analýza a grafická část obsahující ideová východiska, výkresovou dokumentaci v příslušném měřítku, barevné řešení, fotografie modelu a prostorové vizualizace. Grafická presentace je zdokladována na CD disku a na výkresovém formátu A0.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výsledkem studia jsou rozvinuté kognitivní procesy, kreativita a racionální uvažování.

Prerekvizity

Požadované znalosti studenta v předmětu Design stavebních prvků (DSP)jsou: - prostorové cítění - představivost - kreativita - matematické a fyzikální znalosti

Doporučená nebo povinná literatura

Garner Philippe: Design and Architekture 1878 - 1976, 1993 (EN)
Compagno Andrea: Intelligent Glass Facades, 2002 (EN)
Smith Courtenay: Xtreme Houses, 2002 (EN)
Schmittel Wolfgang: Design concept realisation, 1975 (EN)
John McKean: Pioneering British "High-Tech", 1999 (EN)
Zschokke Walter: Architektur Stadtebau Design,2001 (EN)
Peter Buchanan: Renzo Piano Building Workshop, 1995 (EN)
Schmitz-Gunther Thomas: Living Spaces Ecological Building and Design, 1999 (EN)
Dietz Mattias: Japanese Design, 1994 (EN)
Philip Jodidio: Sir Norman Foster, 1997 (EN)
Zahraniční časopisy: Architectural design, Architekur aktuell, Detail, Domus, Glas, El Croquis, GA Document (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet se uděluje za kvalitu a rozsah práce odvedené během semestru.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Design stavebních prvků v současné i historické architektuře - seminář
Individuální zadání stavebního prvku ( detailu ) vycházející z ateliérového projektu
Analýza zadaného problému z hlediska historické a současné architektury - dokladová část
Ideový koncept - konzultace
Ideový koncept - konzultace
Návrh v měřítku - korektura
Návrh v měřítku - korektura
Návrh v měřítku, pracovní model - korektura
Grafický výstup - korektura
Grafický výstup - korektura
Grafický výstup
Model, vizualizace
Model, vizualizace

Cíl

Cílem výuky předmětu design stavebních prvků je rozvíjet kreativitu a invenci studentů v magisterském studiu Fakulty architektury VUT Brno.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v atelieru Ústavu kreslení a modelování v hodinách určených rozvrhem a osnovou předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor