Detail předmětu

Kreativní kódování

FA-KRKAk. rok: 2020/2021

CAD software je dnes již neodmyslitelnou součástí práce architekta, který při znalostech základů programování může tento nástroj používat efektivněji a sofistikovaněji. Výuka proběhne na programovací platformě Processing ve formě cvičeních, kde se studenti pomocí kreativního programování vytvářet umělecká díla a design. V druhé polovině semestru budou studenti ve spolupráci s pedagogem programovat prostorové návrhy založené na jednoduchých emergentních principech.

Zajišťuje ústav

Ústav experimentální tvorby (UET)

Doporučená nebo povinná literatura

Reas, C. and Fry, B. (2007) Processing: a programming handbook for visual designers and artists. Cambridge, Mass: MIT (EN)
Shiffman, D. (2008) Learning Processing: a beginner’s guide to programming images, animation, and interaction. Amsterdam: Morgan Kaufmann. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

50% Cvičení (týdny 1-9)
10% Výzkumné příspěvky
30% Final Project (týdny 10-13)
10% Účast (docházka, aktivita při výuce)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu. Drawing exercises.
2. Processing, p5.js, a další programovací platformy. Souřadnicový systém, datové typy, syntaxe, barvy. Drawing exercises.
3. Proměnné, podmínky, mapování, omezení.
4. Smyčky, tvoření funkcí.
5. Rozhraní a interaktivita, objekty a pole.
6. Knihovny.
7. Informační estetika.
8. Generativní algoritmy.
9. Import / Export.
10. Prezentace návrhu projektu.
11. Závěrečná práce na projektu.
12. Závěrečná práce na projektu.
13. Prezentace závěrečného projektu s hostujícím kritikem.

Cíl

Seznámení se základy kreativního programování a jeho uplatněním při architektonickém navrhování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast ve cvičeních, odevzdání závěrečného projektu a jeho závěrečná prezentace.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný