Detail předmětu

Modelové techniky

FA-MOT-NAk. rok: 2020/2021

Předmět modelové techniky zohledňuje nástup počítačů do architektonické praxe, díky němuž se otevřely velké možnosti v navrhování forem obecné geometrie za vzniku nebývalých prostorů. Předmět reaguje na existenci nových nástrojů a rozvíjí studentovu kreativitu a invenci. Během cvičení studenti navrhnou netradiční prostorové formy. Konkrétní práce s obecným geometrickým tvarem, jeho vnitřním prostorem a vztahem k lidskému měřítku bude prezentována fyzickým modelem.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Student získá základní časovou a finanční rozvahu spojenou s realizací architektonického modelu
Student se blíže seznámí s novými formami architektury
Studenti se seznámí s různými druhy pracovních postupů a materiálů
Studenti si osvojí schopnosti pro vystihující zobrazení své prostorové architektonické představy podané s příslušnou estetickou kvalitou

Doporučená nebo povinná literatura

Juhani Pallasmaa , Myslící ruka, ARCHA, 2012,ISBN 978-80-87545-09-6 (CS)
Peter Zellner: Hybrid Space - New Forms in Digital Architecture, Gardners Books,1999,ISBN-10: 0500282560 (EN)
Michael Hensel, Achim Menges, Michael Weinstock: Architecture in the digital age: design and manufacturing,,Routledge 2010,ISBN-10: 0415493447 (EN)
Joseph Rosa: Next Generation Architecture: Folds, Blobs, and Boxes,,Rizzoli, 2003ISBN-10: 084782618X (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka modelových technik doplňuje škálu dovedností studenta architektury a přibližuje jej blíže realizaci. Výuka je proto koncipována jako komplexní projekt, kdy student přechází od prvotních ideových návrhů až po samostatnou realizaci finálního modelu. Výstup je korigován otevřenou diskuzí s pedagogem a komparací napříč kruhem.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na kreativním přístupu studenta a jeho schopnosti převést svůj ideový záměr do fyzické formy, kvalitativně odpovídající vysoké škole výtvarného zaměření. V hodnocení je zohledněna specifická realizační náročnost.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět modelové techniky zohledňuje nástup počítačů do architektonické praxe, díky němuž se otevřely velké možnosti v navrhování forem obecné geometrie za vzniku nebývalých prostorů. Předmět reaguje na existenci nových nástrojů a rozvíjí studentovu kreativitu a invenci. Během cvičení studenti navrhnou netradiční prostorové formy. Konkrétní práce s obecným geometrickým tvarem, jeho vnitřním prostorem a vztahem k lidskému měřítku bude prezentována fyzickým modelem.
Obsah bloků výuky:
I. úvodní přednáška+ zadání; seznámení studenta s technickým zázemím fakulty
II. konzultace ideového záměru
III. realizace projektu
IV. finální odevzdání projektu

Cíl

Seznámení studenta s různými druhy pracovních postupů a materiálů směřující k získání řemeslně/manažerské zkušenosti, simulující první malou realizaci provedenou od prvotního návrhu až po fyzický model profesionální úrovně.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Student se účastní úvodní přednášky, povinně se účastní cvičení. Ze cvičení se tolerují dvě absence za semestr, více absencí v případě vážných důvodů po domluvě s učitelem.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

2 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor