Detail předmětu

Teorie architektury 3

FA-TA3-TAk. rok: 2020/2021

Výsledky učení předmětu

Výstupem je získání povědomí o tom, že kritické hodnocení architektonického díla neznamená to „jak bych to dělal já“.
Zvýšená schopnost v podílu racionálního a emocionálního v architektonické tvorbě.
Zvýšené rétorické a vyjadřovací schopnosti pro zpracování kritického hodnocení architektonického díla.
Kolektivní prezentací seminární práce získání zkušeností pro obhajobu vlastní tvorby.
Schopnost účinné věcné a poučené argumentace při obhajobě kritického stanoviska.

Doporučená nebo povinná literatura

HEGEL, G. W. Estetika I., II. (CS)
SONTAG, S. Umění v období vědy (CS)
ŠEVČÍK, O. Programy a prohlášení architektů XX. století (CS)

Způsob a kritéria hodnocení

Kombinovaná písemná a ústní zkouška. Bodové hodnocení vyjádřující hloubku, rozsah a grafickou úroveň prokazující individuální postoje k architektuře.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky


Osnova výuky:
1. Semiotika, její metoda a aplikace v teorii architektury, soudobé arch. koncepce, soudobé teoretické pohledy na architekturu
2. Tři komponenty architektury, prostor, tvar, hmota v odrazu filozofických názorů
3. Potřeba a vznik arch. kritiky, formy hodnocení arch. díla, objekt a předmět arch. kritiky
4. Funkce arch. kritiky, problematika subjekt. a objekt. v arch. kritice, kriteria hodnocení
5. Základní činitelé architektury a proměnlivost jejich vzájemných vztahů
6. Vědecké poznání světa, umělecké poznání světa, specifika současnosti
7. Architektura jako syntéza vědeckého a uměleckého, specifikum architektury
8. Filozofie prostoru, monumentální archetyp, evropský prostor, orientální prostor
9. Odraz představy univerzálního prostoru v arch. prostoru, přesná a pružná funkce
10. Filozofie prostoru a hmoty, model kosmologické stavby světa, mikro a makrostruktura
11. Tradiční koncepce řešení prostoru a hmoty v architektuře, tektonické a stereotomní
12. Vlastnosti a kriteria arch. hodnoty, sloh, vkus, móda, univerzální a regionální
13. Estetika architektury, základní pojmy, předmět a metoda, estetický jev, funkce a hodnota

Cíl

Prohloubit znalosti teoretických a estetických kategorii a pomoci nich působit k pochopení evoluce architektonického výrazu ve vztahu k proměnám společnosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Stanovené problémové konzultace v semináři a odevzdání seminárních práci. Individuální konzultace a studium základní a doporučené literatury.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

24 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

2 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor