Detail předmětu

Moderní vývoj a teorie urbanismu 2

FA-MVU2Ak. rok: 2020/2021

Specializovaný seminář, ve kterém si mají studenti doplnit a prohloubit nejnovější poznatky soudobé stavby měst, získat orientaci v literatuře (Internetu), schopnost zpracovat a obhájit informační materiál o vybraném tématu. Předmět je rozdělen na tři tématické bloky; na začátku každého z nich je pilotní přednáška k tématu. jednotlivé bloky jsou zasměřeny na moderní urbanistické koncepce města, jeho částí a souborů a názory významných osobností na jeho utváření. Pod vedením učitelů předmětu studenti zpracovávají seminární práce na zvolené téma (z každého tématického bloku je dna seminární práce).

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Znalosti o moderním vývoji a teorii urbanismu. Podrobné znalosti o zpracovávaném tématu. Schopnost orientovat se v literatuře.

Prerekvizity

Profesionální orientace v otázkách urbanismu, územního plánování a územního rozvo-je. Základní znalosti vývoje a hlavních problémů současných měst.

Doporučená nebo povinná literatura

Contemporaly European Architecture, B. Taschn Verlag, Köln 1994 (knižnice)
Evropa a architektura zítřka, Návrhy pro evropské umělé prostředí, A.C.E., Bruxelles 1995
The Word of Contemporaly Architecture, Könemann, Köln 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení seminárních prací a jejich presentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

I. téma - Moderní pojetí města
Evropské metropole
Nová města
Závěrečný seminář
II. téma - Moderní pojetí urbanistických souborů
Obytné soubory
Veřejné soubory
Soubor volného prostoru (Open space)
Závěrečný seminář
III. téma - Osobnosti urbanistické tvorby
Osobnosti I.
Osobnosti II.
Závěrečný seminář

Cíl

Získání profesionálních teoretických znalostí o moderním vývoji a teorii urbanismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na seminářích. Zpracování třech informačních materiálů a jejich prezen-tace na semináři.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor