Detail předmětu

Prostor v moderní architektuře 2

FA-SMA2Ak. rok: 2020/2021

Tématem semináře je problematika prostoru jak se objevuje především v textech architektů. Důraz bude kladen na systematické uchopení problematiky prostoru, zároveň bude představena i historicky. Záměrem semináře bude rovněž ukázat širší kulturní kontext (filosofické myšlení, estetika, teorie umění) architektonického diskursu o prostoru i jeho historické předpoklady.

Výsledky učení předmětu

Esej

Prerekvizity

Základy z dějin moderní architektury

Doporučená nebo povinná literatura

Arnheim, R.: The Dynamics of Architectural Form. Berkley - Los Angeles 1977 (Chapter "Elements of Space", pp. 9-31). (EN)
Collins, P.: Changing Ideals in Modern Architecture. Montreal 1975 (Chapter "New Concepts of Space", pp. 285-293). (EN)
Forty, A.: Words and Buildings. New York 2000 (Chapter "Space", pp. 256-275). (EN)
Benton, T. (ed.): Form and Function: A Source Book for the History of Architecture and Design. 1890-1939. London 1975. (EN)
Casey, E. S.: Getting Back into Place. Toward a Renewed Understanding of the Place-World. Bloomington - Indianapolis 1993. (EN)
Hays, K. M. (ed.): Architecture. Theory since 1968. New York 2000. (EN)
Nesbitt, K. (ed.): Theorizing a New Agenda for Architecture. New York 1996. (EN)
Ven, der van C.: Space in Architecture. The Evolution of a New Idea in the Theory and History of the Modern Movements. Assen - Maastricht 1987. (EN)
Vidler, A.: Warped Space. Cambridge/Mass. 2001. (EN)
Zevi, B.: Architecture as Space. New York, 1993. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast, písemná práce na zvolené téma

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Tématické okruhy:
" Moderní architektura a prostor: úvod do pojetí prostoru v moderní architektuře (Collins, Forty, Zevi)
" Cesta k prostoru moderny: počátky koncepcí architektonického prostoru a hledání identity v architektuře.
Uzavřený prostor (Semper, Berlage): uzavřenost vnitřku - přístřeší; Wrightovo "rozbití krabice" a plynoucí prostor
" Modernismus a prostor: diskurs o prostoru a jeho předpoklady
Nové chápání prostoru (Schindler, De Stijl, Moholy-Nagy, Mies van der Rohe)
Le Corbusier: od osvícenského snu o transparentnosti k "Espace indicible"
" Kritika pojetí prostoru moderny a návrat ke koncepci místa
Od fenomenologie a existencialismu k architektonickému prostoru (Van der Laan)
Pojetí místa (Norberg-Schulz)
Dekonstrukce: od Derridova "espacement" k jinému místu (Tschumi)
" Kritická reflexe koncepcí prostoru (Arnheim, Casey, Foucault, Lefebvre, Vidler)

Cíl

Cílem semináře je
- uvedení do teorie architektury 20.století prostřednictvím problematiky prostoru
- porozumění architektonickému myšlení (jeho psané podobě) komentovanou četbou a diskusí nad texty
- rozvinout kritické myšlení a vědomí provázanosti architektury s širším kulturním kontextem

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor