Detail předmětu

Výpočetní technika – 2D CAD

FA-P2D-NAk. rok: 2020/2021

Předmět uvádí základní informace z oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá základy 2D počítačové grafiky a praktické využití teoretických znalostí při práci ve vektorovém editoru AutoCAD. Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 2D výkresovou dokumentaci navrhovaných projektů.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student ovládá program AutoCAD.
– Student zvládne elektronické zpracování 2D výkresové dokumentace architektonických návrhů.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. (CS)
www.autodesk.cz, www.autodesk.cz/education (CS)
manuály k programu AutoCAD (CS)
e-learning (LMS Moodle) - výukové materiály a videa (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, ukázkové úlohy, samostatná práce na zadaných úkolech probíhá v počítačové laboratoři, je využíván e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zpracovaný projekt a zápočtový test. Projekt zahrnuje půdorysy objektu a jednoduchý 3D model, tvoří 35 % hodnocení. Je vyžadována průběžná práce studenta, hodnocena 30 %. Zápočtový test ověřující znalosti tvoří 35 % hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět uvádí základní informace z oblasti grafických vektorových editorů a jejich využití při architektonickém projektování. Pokrývá základy 2D počítačové grafiky a praktické využití teoretických znalostí při práci ve vektorovém editoru AutoCAD. Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 2D výkresovou dokumentaci navrhovaných projektů.
Osnova výuky:
1. AutoCAD, uživatelské rozhraní, pracovní plocha, jednotky, souřadnice, měřítko.
2. Práce s výkresem. Kreslení jednoduchých objektů.
3. Kreslení 2D objektů, nástroje pro přesné kreslení.
4. Vlastnosti objektů, uspořádání informací v hladinách.
5. Tvorba a použití bloků. Dynamické bloky.
6. Bloky s atributy. Knihovny bloků
7. Šrafovací vzory, šrafování. Textové styly, texty. Kótovací styly, kótování. Tabulky.
8. Kótovací styly, kótování. Tabulky.
9. Práce na projektu – 2D výkresová dokumentace
10. Tvorba jednoduchého 3D modelu.
11. Práce na projektu – 3D model.
12. Rozvržení výkresu. Vykreslování a publikování výkresů.
13. Zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je zvládnutí postupů, které studentům umožní samostatně zpracovat 2D výkresovou dokumentaci architektonického návrhu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je vyžadována účast na minimálně 10 cvičeních, zameškanou účast nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning