Detail předmětu

Prezentační techniky

FA-PRT-NAk. rok: 2020/2021

V rámci předmětu studenti získají přehledové informace o počítačové grafice a jejím využití v architektuře. Získají znalosti praktického využití programového vybavení ve vazbě na práci s grafickými daty. Jsou zde uvedeny základní informace o grafických editorech a jejich využití v architektonické praxi.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

– Student si získá přehled o využití počítačové grafiky v architektuře.
– Student získá informace o grafických datech používaných v architektuře.
– Student si osvojí postupy při zpracování grafických dat s využitím grafických editorů.
– Student získá dovednosti umožňující presentovat architektonickou tvorbu.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. (CS)
www.office.com, www.adobe.com, www.sketchup.com (CS)
Manuály k programu Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Sketchup (CS)
e-learning (LMS Moodle) - výukové materiály a videa (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, ukázkové úlohy, samostatná práce na zadaných úkolech probíhá v počítačové laboratoři, je využíván e-learningový systém (LMS Moodle).

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnoceny jsou průběžně odevdávané úkoly a zápočtový test. Úkoly zpracovávané a odevzdávané během semestru tvoří 60 % hodnocení. Zápočtový test ověřující znalosti tvoří 40 % hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

V rámci předmětu studenti získají přehledové informace o počítačové grafice a jejím využití v architektuře. Získají znalosti praktického využití programového vybavení ve vazbě na práci s grafickými daty. Jsou zde uvedeny základní informace o grafických editorech a jejich využití v architektonické praxi.
Osnova výuky:
1. Práce na fakultní počítačové síti, v síti VUT, dostupné služby, Internet, elektronická pošta, informační zdroje
2. Počítačová podpora architektonické tvorby, základy počítačové grafiky
3. Příprava a zpracování obrazových dat – skenování, digitální fotografie
4. Zpracování obrazových dat – PhotoShop
5. Tvorba stafáží, tvorba koláže – PhotoShop
6. Práce s vektorovou grafikou – Illustrator
7. Tvorba plakátu – Illustrator
8. DTP – InDesign
9. Tvorba vícelistového dokumentu – InDesign
10. Zpracování architektonického modelu – SketchUp
11. Zpracování architektonického modelu – SketchUp
12. Práce na vlastním modelu – SketchUp
13. Zápočtový test

Cíl

Cílem předmětu je získat obecný přehled o počítačové grafice a jejím využití v architektuře. Cílem je získat informace o práci s grafickými daty a jejich zpracování v grafických editorech. Cílem je osvojit si postupy umožňující presentaci architektonické tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je vyžadována účast na minimálně 10 cvičeních, zameškanou účast nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning