Detail předmětu

Vypočetní technika – BIM

FA-BIM-NAk. rok: 2020/2021

Předmět seznamuje studenty s BIM systémy a jejich využitím při architektonickém navrhování. Zahrnuje praktické využití BIM systému při tvorbě informačního modelu budovy. Studenti zvládnou základní části systému využívané architekty.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student umí zpracovat projekt v prostředí BIM systému.

Doporučená nebo povinná literatura

ŽÁRA, Jiří, Bedřich BENEŠ, Jiří SOCHOR a Petr FELKEL. Moderní počítačová grafika. 2. vyd. Praha: Computer Press, 2005. 609 s. I 1. ISBN 80-251-0454-0. (CS)
www.autodesk.cz, www.autodesk.com/education, www.graphisoft.com (CS)
manuály k programu Revit, ARCHICAD (CS)
e-learning (LMS Moodle) - výukové materiály a videa (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výklad, ukázkové úlohy, samostatná práce na zadaných úkolech probíhá v počítačové laboratoři, je využíván e-learningový systém (LMS Moodle). Výuka je nabízena v programech Revit a ARCHICAD.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocen je zpracovaný projekt a zápočtový test. Projekt – BIM model, elektronický tisk v rozsahu půdorysy, pohledy, řezy, vizualizace, tvoří 35% hodnocení. Je vyžadována průběžná práce studenta, hodnocena 30%. Zápočtový test ověřující znalosti tvoří 35% hodnocení.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět seznamuje studenty s BIM systémy a jejich využitím při architektonickém navrhování. Zahrnuje praktické využití BIM systému při tvorbě informačního modelu budovy. Studenti zvládnou základní části systému využívané architekty.
Osnova výuky:
1. Úvod, princip BIM, uživatelské rozhraní.
2. Založení projektu, práce s podlažími.
3. Vyložení konstrukčních prvků (stěny, okna, dveře stropy).
4. Úpravy skladeb stěn, podlah, úpravy rodin - dveře, okna.
5. Schodiště, střechy.
6. Terén, osazení do terénu.
7. Místnosti, popisky, kóty.
8. Práce s výkazy - místnosti, dveře, okna.
9. Pohledy, řezy.
10. Vizualizace, materiály, render.
11. Sestavení výkresu, tisk.
12. Práce na projektu.
13. Zápočtový test.

Cíl

Cílem je zvládnout vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu 2D i 3D – informační model budovy s využitím BIM systému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Je vyžadována účast na minimálně 10 cvičeních, zameškanou účast nelze nahradit, lze ji ze závažných důvodů omluvit.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor