Detail předmětu

Dějiny architektury 3

FA-DA3-TAk. rok: 2020/2021

Předmět DA3-T je zaměřen na typologii architektury nazíranou z diachronního pohledu. Formou přednášek jsou sledovány typ obytné architektury různé sociální úrovně a občanských staveb.

Výsledky učení předmětu

– Student si osvojí znalosti typologie obytných a občanských staveb podle témat přednášek v rozpětí od antiky do současnosti
– Student si osvojí znalosti dějin evropské architektury od antiky do 20. století prostřednictvím vybraných příkladů staveb.
– Student si osvojí znalosti evropského kontextu české, moravské a zčásti slovenské architektury.

Doporučená nebo povinná literatura

RAEBURN Michael a kolektiv, Dějiny architektury, Praha, Odeon 1990. (CS)
FROLEC Václav - VAŘEKA Josef, Lidová architektura - encyklopedie, Praha, SNTL 1983. (CS)
SYROVÝ Bohuslav a kolektiv, Architektura svědectví dob, Praha 1977 a mladší vydání. (CS)
HAAS Felix, Vývoj architektury a umění v novověku, 1974 (CS)
PEHNT Wolfgang, Deutsche Architektur seit 1900, München, Deutsche Verlags-Anstalt 2006, 2. vydání. (CS)
MORAVČÍKOVÁ Henrieta (ed.), Architektúra na Slovensku. Stručné dejiny,Bratislava, Slovart 2005. (CS)
ŠIMEK Jan, Historie školních budov od tereziánských reforem po současnost, Praha 2016. (CS)
TAJOVSKÝ Václav, Rekreační chaty. Individuální výstavba a montované typy, Praha, SNTL 1972. (CS)
FLÜKIGER-SEILER Roland, Hotelräume... Schweizer Tourism und Hotelbau 1830-1920, Baden 2005 (CS)
NEČAS Otakar, Terasové domy, Praha, SNTL 1976. (CS)
SEEGER Hermann, Bürohäuser. Der privaten Wirtschaft, Leipzig 1933. (DE)
HATJE Gerd (ed.), Knaurs Lexikon der modernen Architektur, München - Zürig 1963. (CS)
KOULA Jan Evangelista, Nová česká architektura a její vývoj v XX. století, Praha, Česká grafická unie 1940. (CS)
KIBIC Karel, Historické radnice, Praha, Tisková, ediční a propagační služba 1988. (CS)
ŠTAJNOCHR Vítězslav, Zámecké kuchyně v kontextu evropského vývoje, Praha, NPÚ 2017. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka je organizovaná formou přednášek, které navazují v sledu stanoveném osnovou předmětu a předkládají studentům postupný dějinný vývoj architektury.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení je založeno na prokázání znalostí přednášené části dějin architektury. V tomto okruhu jsou ověřovány jak znalosti přednesené, tak získané samostudiem, a to literatury zadávané průběžně během výuky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Dispozice – megaron
2. Dispozice – centrála
3. Typologie – dům 1 (proměny obydlí od pravěku do raného novověku)
4. Typologie – dům 2 (období renezance, baroka a 19. století; dělnické kolonie, nájemní dům)
5. Typologie – dům 3 (20. století)
6. Typologie – hrad, tvrz, dvůr (vývoj fortifikovaných sídelních jednotek a jejich hospodářského zázemí od pravěku do raného novověku)
7. Typologie – zámek, palác, vila (rezidenční architektura od antiky do konce renezance)
8. Typologie – zámek, palác, vila (rezidenční architektura od konce renezance do současnosti)
9. Typologie – stavby veřejného stravování a ubytování, stavby ručené pro rekreaci (hotely, chaty, lázeňské areály, prázdninové kolonie, restaurace, hospody, kavárny, bary)
10. Typologie – stavby komerčního a finančního sektoru (tržnice, obchody, obchodní domy, obchodní pasáže, spořitelny, banky, burzy, obchodní a živnostenské komory; přehled vývoje od antiky do 21. století)
11. Typologie – administrativa 1 (radnice, rychty a fojtství; vývoj od antiky do 21. století)
12. Typologie – administrativa 2 (vládní budovy, parlamenty, berní a soudní budovy, pošty, vojenské budovy apod.)
13. Typologie – škola (vývoj od antiky do 21. století; venkovské školy, městské školy, odborné, střední, vyšší a vysoké školy)

Cíl

Cíle studia předmětu DA3-T spočívají v osvojení si znalostí dějin architektury, a to v rozsahu daném osnovou předmětu. Získané znalosti studenti mohou konfrontovat s aktuálními pohledy na historii a současně využít jako inspiračního zdroje pro vlastní architektonickou tvorbu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná forma výuky vychází z předepsaného typu předmětu – povinný. Předpokládá tedy povinnou účast studentů na celém přednáškovém cyklu. Studentům jsou během výuky distribuováyn textové a obrazové podklady, které jim umožní přípravu na zkoušku z předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

8 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor