Detail předmětu

Interpretace architektury

FA-INA2Ak. rok: 2020/2021

Výsledky učení předmětu

Průběžně konzultovaná a v závěru semestru prezentovaná interpretace architektonického díla metodou close reading (pozorného,důkladného čtení) v podobě textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).

Doporučená nebo povinná literatura

EISENMAN, Peter: Giuseppe Terragni. Trasformations, Decompositions, Critiques. New York: The Monacelli Press, 2003 a EISENMAN, Peter (auth.) – LOURIE, Ariane (ed.): Ten Canonical Buildings: 1950-2000. New York: Rizzoli, 2008. (EN)
MITÁŠOVÁ, Monika (ed.): Oxymorón a Pleonasmus. Texty kritické a projektivní architektury. Praha: Zlatý řez, 2011. (CS)
ZERVAN, Marian – MITÁŠOVÁ, Monika: Za a proti interpretácii. In: Interpretačné metódy v architektúre (učební texty). Dostupné na: http://filozofia.truni.sk/userdata/publications/zervan_mitasova_interpretation_ukazka.pdf (SK)
MITÁŠOVÁ, Monika: Interpretačné situácie: Interpretácia a metainterpretácia súčasnej architektúry. Praha: FA ČVUT, 2018. (SK)

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je aktivní účast na semináři, průběžné konzultace a závěrečná prezentace interpretačního textu (esej, článek, studie) anebo textově-obrazového díla (přednáška, instalace, výstava).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Vědecká interpretace architektonického díla: metoda kritického close reading (pozorného, důkladného čtení) architektury 20. století jak ji formuloval Peter Eisenman v knihách Giuseppe Terragni. Trasformations, Decompositions, Critiques / Transformace, dekompozice, kritiky a Ten Canonical Buildings / Deset kanonických staveb. Příklad 1.-2.: Giuseppe Terragni: Casa del Fascio / Profily textu: Luigi Moretti, Casa "Il Girasole," 1947-50. Zadání.
3.-4. Deštníkový diagram: Ludwig Mies van der Rohe, Farnsworth House, 1946-51 / Textová hereze: Le Corbusier, Palais des Congrès-Strasbourg, 1962-64. Otázky, diskuse a konzultace zadání.
5.-6. Od čtvercového gridu (rastru) k diachronickému prostoru: Louis I. Kahn, Adler House a DeVore House, 1954-55 / Devíti-čtvercový diagram a jeho kontradikce: Robert Venturi, Vanna Venturi House, 1959-64. Otázky, diskuse a konzultace zadání.
7.-8. Inverze materiálu: James Stirling, Leicester Engineering Building, 1959-63 / Texty analogie: Aldo Rossi, Cemetery of San Cataldo, 1971-78. Otázky, diskuse a konzultace zadání.
9.-10. Strategie nevyplněnosti (void): Rem Koolhaas, Jussieu Libraries, 1992-93 / Dekonstruovaná osa: Daniel Libeskind, Jewish Museum, 1989-99. Otázky, diskuse a konzultace zadání.
11.-13. Diagram měkkého deštníku: Frank O. Gehry, Peter B. Lewis Building, 1997-2002. Prezentace studentských interpretací. Diskuse a hodnocení.

Cíl

Získání poznatků o vědecké interpretaci architektury metodou close reading (pozorného, důkladného čtení). Teoretická a praktická zkušenost s interpretováním architektonického díla touto metodou na základě společných seminářů, konzultací a samostatného, individuálního studia architektonického díla a literatury.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast, průběžné konzultace, prezentování interpretace a hodnocení. Zameškaná výuka bude nahrazena v jiném termínu po předchozí domluvě se studenty.
V případě omluvy lze se souhlasem garanta předmětu nahradit osobní účast v prezenční výuce online účastí ve výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor