Detail předmětu

Grafické techniky

FA-EGRTAk. rok: 2020/2021

Bližší seznámení se s jednotlivými klasickými grafickými technikami a jejich možnostmi, se zřetelem k jejich možnému alternativnímu použití k prezentaci architektonických prací. Východiskem je zvládnutí jednoduchých technik a jejich možnosti vzhledem k použití barev a jejich možné výměny (linoryt, monotyp). Studium vlivu barvy a její vzájemné kombinace na výraz konečného obrazu. Způsoby tvorby monotypu pomocí zmnožování tisku z malé raznice, jeho úprav a jeho výrazové možnosti. Přechod ke složitějším grafickým technikám - hlubotisku. Posouzení možnosti klasického grafického vyjádření v souvislosti s grafikou počítačovou a možnosti a vhodnost jejich kombinace.

Zajišťuje ústav

Nabízen zahradničním studentům

Pouze domovské fakulty

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s jednotlivými klasickými grafickými technikami a jejich možnostmi, se zřetelem k jejich možnému alternativnímu použití k prezentaci architektonických prací. Zvládnutí jednoduchých technik a jejich možnosti vzhledem k použití barev a jejich možné výměny (linoryt, monotyp). Orientace ve vlivu barvy a její vzájemné kombinace na výraz konečného obrazu. Znalost tvorby monotypu jeho úprav a jeho výrazové možnosti. Znalost technologických postupů složitějších grafických technik hlubotisku. Schopnost posouzení možnosti klasického grafického vyjádření v souvislosti s grafikou počítačovou a možnosti a vhodnost jejich kombinace.

Prerekvizity

Nejsou nutné žádné specifické znalosti pro zvládnutí předmětu. Ku prospěchu věci slouží trvalý zálem o výtvarné umění, kulturu a kulturní dění všeobecně. Zkušenosti z předchozích cvičení v kresbě mohou urychlit progresi osvojování cílových znalostí. Duležitý je zájem o předmět, schopnost koncentrace, případně jistá míra výtvarného nadání.

Doporučená nebo povinná literatura

odborné architektonické časopisy

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Po předložení souboru prací podle náplně předmětu.Alespoň jedna nebo více odevzdaných prací by měly být na výtvarné útrovni umožňující důstojnou prezentaci předmětu vystavením.
Toleruje se neůčast ve dvou týdnech (bez zdůvodnění).
Hodnocena je míra naplnění cílů podle programu v jednotlivých týdnech.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Teorie - vývoj a možnosti jednotlivých tiskových technik.
Teorie -a zadání cíle úkolů.
Kresebná příprava
Technika linorytu a její zvládnutí
Teorie barev a jejich funkce v graf.technikách
Tisk -linoryt / z jedné matrice /.
Tisk -linoryt / z jedné matrice /.
Tisk -linoryt / z jedné nebo více matric /.
Tisk -linoryt / z jedné nebo více matric /.
Hlubotisk -suchá jehla
Hlubotisk -suchá jehla - tisk
Monotyp
Monotyp

Cíl

Bližší seznámení se s jednotlivými klasickými grafickými technikami a jejich možnostmi, se zřetelem k jejich možnému alternativnímu použití k prezentaci architektonických prací. Východiskem je zvládnutí jednoduchých technik a jejich možnosti vzhledem k použití barev a jejich možné výměny (linoryt, monotyp). Studium vlivu barvy a její vzájemné kombinace na výraz konečného obrazu. Způsoby tvorby monotypu pomocí zmnožování tisku z malé raznice, jeho úprav a jeho výrazové možnosti. Přechod ke složitějším grafickým technikám - hlubotisku. Posouzení možnosti klasického grafického vyjádření v souvislosti s grafikou počítačovou a možnosti a vhodnost jejich kombinace.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v atelieru Ústavu kreslení a modelování v hodinách určených rozvrhem a osnovou předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor