Detail předmětu

Sociální vědy a architektura

FA-SOC-TAk. rok: 2020/2021

Kurz bude nabízet blokovou výuku zaměřenou na vybrané aspekty prostoru a architektury. Přednášky budou zaměřeny na obecný úvod do problematiky prostoru a architektury v sociálních vědách, na sociálně-vědnou analýzu role urbánního plánování v moderní společnosti, dále na prostorovou zkušenost rozmanitých sociálních skupin a možnosti využití dostupných dat v rámci urbanistické a architektonické práce.

Výsledky učení předmětu

Studující si osvojí základy sociálně-vědného přístupu k problému prostoru a architektury. Budou schopni kriticky přemýšlet o vlastní navrhovací praxi. Budou schopni dohledat relevantní data jako podklady k přípravě projeků. Budou schopni posoudit relevanci zdrojů.

Doporučená nebo povinná literatura

HALL,Tim, Phil HUBBARD and John Rennie Short (eds.). The SAGE companion to the city. Los Angeles: SAGE Publications, 2008 (EN)
COWAN, Alexander and Jill Steward. (eds.). The city and the senses: urban culture since 1500, Aldershot, England ; Burlington, VT: Ashgate, 2007. (EN)
MADANIPOUR, Ali. Public and private spaces of the city. London: Routledge, 2003. (EN)
HUBBARD, Phil, Rob KITCHIN and Gill VALENTINE. Key texts in human geography. Los Angeles, Calif.: SAGE, 2008. (EN)
WOODWARD, Ian. Understanding material culture. Los Angeles : Sage, 2007. (EN)
SMITH, Allison E. Ageing in urban neighbourhoods: place attachment and social exclusion. Bristol, UK ; Portland, OR : Policy Press, 2009. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Tematické přednášky v šesti čtyřhodinových blocích.
Výuka bude realizována formou klasických přednášek, ke kterým bude vypsána studijní literatura.

Způsob a kritéria hodnocení

Známka je udělena na základě hodnocené písemné eseje. Téma písemné eseje si vybírá studující dle možných zadání, které reflektuje šest tematických bloků kurzu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurz bude nabízet blokovou výuku zaměřenou na vybrané aspekty prostoru a architektury. Přednášky budou zaměřeny na obecný úvod do problematiky prostoru a architektury v sociálních vědách, na sociálně-vědnou analýzu role urbánního plánování v moderní společnosti, dále na prostorovou zkušenost rozmanitých sociálních skupin a možnosti využití dostupných dat v rámci urbanistické a architektonické práce.
Obsah bloků výuky:
I. Úvod do sociálně-vědné perspektivy: prostor, architektura a urbanismus v sociálních vědách.
II. Mocenské aspekty architektury a urbanismu.
III. Age-friendly city. Prostor přátelský věku.
IV. Odlišná těla - na koho nemyslíme, když myslíme na prostor.
V. Výzkum v architektuře - inspirace ze sociálních věd.
VI. Občanská participace - výhody a nevýhody principu plánování.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studující se základními znalostmi, které budou moci aktivně využívat při své architektonické a urbanistické praxi, tak, aby byli schopni uvažovat kriticky o důsledcích své práce a současně kreativně předcházet možným formám znevýhodnění, které prostor může klást před své uživatele.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B_A+U bakalářský, 4. ročník, zimní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

18 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor