Detail předmětu

Urbánní strategie

FA-URSAk. rok: 2020/2021

Cyklus přednášek a tématických seminářů systematicky seznamuje s aktuální problematikou rozvoje měst

Zajišťuje ústav

Ústav urbanismu (UU)

Výsledky učení předmětu

Seminární práce a její klasifikace

Prerekvizity

Všechny předměty urbanismu a územního plánování z předcházejícího studia

Doporučená nebo povinná literatura

SHRINKING CITIES, VOLUME 1, INTERNATIONAL RESEARCH ISBN 3 – 7757 – 1682 – 3 (EN)
SHRINKING CITIES, VOLUME 2, INTERVENTIONS ISBN - 10 3 – 7757 – 1711 – 0 a ISBN – 13 978 – 3 – 7757 – 1711 - 3 (EN)
aktuální texty a otevřené přednášky

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, semináře, dialog.

Způsob a kritéria hodnocení

klasifikovaný zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do problematiky postindustriální fáze vývoje měst
2. 1.Pojem „SHRINKING CITIES“ a projevy v urbánních strategiích
3. Seminář k tématu 1.
4. 2.Strategie „“FROM PATCHWORK TO NETWORK“
5. Seminář k tématu2.
6. 3. Industriální dědictví jako urbánní potenciál
7. Seminář k tématu 3.
8. 4.Suburbanizace uvnitř měst

9. Seminář k tématu 4.
10. 5. Alternativní strategie pro SHRINKING CITIES
11. Seminář k tématu 5.
12. Hodnotící seminář a presentace seminárních prací k tématům 1. – 3.
13. Hodnotící seminář a presentace seminárních prací k tématům 4. a 5.

Cíl

Poznání aktuálních procesů proměn měst v postindustriálním období vývoje

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

formu nahrazování stanovuje Studijní a zkušební řád VUT a Směrnice děkana FA.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor