Detail předmětu

Autorské právo pro management kultury

FA-APKAk. rok: 2020/2021

Obsahem kurzu je autorský zákon a související mezinárodní smlouvy.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Filozofická fakulta (FF MU)

Výsledky učení předmětu

Na konci kurzu se budou studenti orientovat v problematice autorského práva dle zákona č. 121/2000 sb., ve znění pozdějších předpisů a rovněž získají základní přehled o mezinárodních smlouvách a směrnicích Evropské unie upravujících danou problematiku.

Doporučená nebo povinná literatura

Autorské právo, průmyslová práva :autorský zákon, patenty, užitné a průmyslové vzory, vynálezy a zlepšovací návrhy, ochranné známky, označení původu, topografie polovodičových prvků, biotechnologie, odrůdy rostlin, plemena zvířa. Ostrava: Sagit, 2004. 192 s. ISBN 8072083988. (CS)
MURÍŇ, Peter. Autorské právo : (autorské právo, právo výkonných umelcov a s obidvoma súvisiace majetkové práva). Bratislava: Epos, 2002. 367 s. ISBN 8080574693. (CS)
TELEC, Ivo. Autorské právo k fotografiím podle nového autorského zákona. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha: Beck, 2000, Roč. 8, č. 12, s. 539-541. ISSN 1210-6410. (CS)
TELEC, Ivo. Duševní vlastnictví? Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva, Praha: Ústav státu a práva ČSAV, 1993, roč. 132, č. 10-11, s. 872-885. ISSN 0324-7007. (CS)
FIŠEROVÁ, Milena. Duševní vlastnictví : Autorské právo. Práva průmyslová. 1. vyd. Praha: Sekurkon, 1993. 39 s. (CS)
SAUNDERS, D. J. Authorship and copyright. 1. ed. London: Routledge, 1992. ix, 269. ISBN 0415041589. (EN)
STRÖMHOLM, Stig. Copyright - comparison of laws (Přív.) : Copyright - national and international development. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 102 s. (EN)
STRÖMHOLM, Stig. Copyright - national and international development : Copyright - comparison of laws (Přív.). Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1990. 40 s. (EN)
CRAIG, Joyce. Copyright law. New York: Matthew Bender, 1986. 1 sv. (EN)
DIETZ, Adolf. Copyright law in the European community : a comparative investigation of national copyright legislation, with special reference to the provisions of the treaty establishing the European economic community. Alphen aan den Rin: Sijthoff & Noordhoff, 1978. xxi, 312 s. ISBN 90-286-0698-X. (EN)
The International Association of Legal Science. International encyclopedia of comparative law. Volume XIV, Copyright and industrial property : Copyright and industrial property (Variant). Edited by Eugen Ulmer - René David. Tübingen: J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1975. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednášky, diskuse

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení na základě závěrečného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- pojem duševní vlastnictví, autorská a související práva, rozdíly v kontinentálně-evropském a anglo-americkém pojetí
- přehled mezinárodních smluv na ochranu autorských a souvisejících práv
- předmět autorského práva dle zákona č. 121/2000 Sb.
- pojmové znaky autorského díla, co není autorským dílem, autor, spoluautoři
- majetková autorská práva, volné užití a omezení majetkových autorských práv
- osobnostní autorská práva
- zvláštní druhy děl
- práva související s právem autorským
- licence
- ochrana autorských a souvisejících práv
- kolektivní správa práv

Cíl

Cílem kurzu je základní orientace studentů v oblasti autorského práva.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na přednáškách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor