Detail předmětu

Realizace staveb, podnikání a finance

FA-RESAk. rok: 2020/2021

Seznámení s realizací staveb z pohledu projekční kanceláře včetně zajišťování dodávky na klíč, moderní způsoby organizace výstavby až po kolaudační řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen samostatně plánovat a organizovat svoji činnost na úrovni stavebních projektů, včetně ekonomických pohledů. Získá všeobecnou informaci o podnikatelském prostředí a pravidlech podnikání v Česklé republice včetně strategického plánování podnikatelské činnosti.

Prerekvizity

Je třeba všeobecné znalosti z oblasti makro a mikro ekonomie a znalost stavebních konstrukcí minimálně v rozhsahu dvou semestrů předmětu pozemní stavitelství plus znalosti z bakalářského studijního programu a znalosti získané v praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Frková J. Malé a střední podnikání ČVUT Praha, 2004 (CS)
Management a projektový management ve výstavbě ČKAIT Praha; 2003 (CS)
Němec V., Projektový management Grada, 2002 (CS)
Ševčík A., Bankovnictví I, ESF MU 2002 (CS)
Matějka-Mokrý-Randula, Management projektů spojených s výstavbou. ČKAIT Praha, 2001 (CS)
Porter M. E. Konkurenční strategie, Victoria publishing Praha 1994 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Hondnocení studenta se provádí písemnou zkouškou, která se skládá ze čtyř otázek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Investiční procesy a vztahy
2. Financování investic
2. Dokumentace staveb
3. Technologie staveb II. (objekty a celky)
4. Příprava staveb
5. Typy časových plánů
6. Principy obstarávání a financování zařízení staveniště
7. Projektový management
8. Management rizika a dokumentační a konfigurační management
9. Principy podnikání, typy analýz, business plán
10. Daňové systémy a daně
11. Základy nákladového a manažerského účetnictví
12. Banky a finance, bankovní produkty a deriváty
13. Základy finančního řízení podniku

Cíl

Seznámení s podnikatelskými a finančními aktivitami v úrovni projekčních kanceláří a v úrovní investiční výstavby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrolovaná výuka v předmětu neprobíhá, protože se jedná o přednášky ukončené zkouškou.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB magisterský navazující

    obor ARCHURB , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor