Detail předmětu

Moderní teoretická informatika

FIT-TIDAk. rok: 2019/2020

Předmět diskutuje pokročilá témata teoretické informatiky. Zaměřuje se na nejmodernější výzkum v oblasti automatů, formálních jazyků, formálních modelů, vyčíslitelnosti, složitosti a překladu. Detailně jsou objasněny souvislosti mezi teoretickou informatikou a matematikou. Filosofické aspekty informatiky jsou rovněž vyloženy. Získání a porozumnění presentovaných poznatků je ověřeno zpracováním vlastní tvůrčí tématické práce studenta.

Okruhy otázek k SDZ

 • Normální formy obecných gramatik
 • Regulované gramatiky.
 • Maticové gramatiky.
 • Programované přepisovaní.
 • Gramatiky s nahodilým kontextem.
 • CD gramatické systémy.
 • PC gramatické systémy.
 • L systémy.
 • Gramatiky s rozptýleným kontextem.
 • Převodníky.
 • Výsledky učení předmětu

  Podrobný přehled o poznatcích současné teoretické informatice a schopnost je využít ve vlastním výzkumu.

  Prerekvizity

  Formální jazyky.

  Doporučená nebo povinná literatura

  Kopie přednášek
  Meduna, A.: Automata and Languages. London, Springer, 2000
  John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Autotmata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
  John E. Hopcroft, Rajeev Motwani, Jeffrey D. Ullman: Introduction to Automata Theory, Boston, Addison-Wesley, 2001
  mnoho nejnovějších článků, vědeckých zpráv a knih

  Jazyk výuky

  čeština, angličtina

  Cíl

  Vytvořit podrobný přehled o současné problematice diskutované v teoretické informatice. Zdokonalit a utvrdit schopnost tvůrčím způsobem využívat získaných poznatků z moderní teoretické informatiky ve vlastním výzkumu.

  Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

  1. Vypracování dvou referátů během semestru:

  • Každý 20 bodů, z toho 15 písemná část a 5 ústní část (prezentace)
  • Téma referátů musí být vztaženo k látce předmětu a schváleno garantem předmětu (Prof. Meduna).
  • Referát nutno odevzdat do pondělí v týdnu, kdy bude prezentován. Odevzdání se provede elektronicky na email meduna@fit.vutbr.cz s předmětem "TID-referat". Pozor! Pokud bude referát odevzdán v úterý, automaticky ztráta 5 bodů. Pokud ještě později či vůbec, bude řešeno individuálně.
  • Po prezentaci bude možno stávající verzi referátu vylepšit a znovu odevzdat. Tato verze pak bude hodnocena.

  2. Ústní zkouška se skládá ze dvou otázek, každá za 30 bodů.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  • Program VTI-DR-4 doktorský

   obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

  Typ (způsob) výuky

   

  Přednáška

  39 hod., nepovinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova


  • Úvod; zopakování důležitého materiálu.
  • Řízené formální modely: principy.
  • Maticové gramatiky.
  • Programované přepisovaní.
  • Gramatiky s nahodilým kontextem.
  • Levé verze řízených gramatik.
  • Hierarchie jazykových tříd definovaných řízenými gramatikami.
  • CD gramatické systémy.
  • PC gramatické systémy.
  • L systémy.
  • Semiparalelní formální modelů; multi-gramatiky.
  • Gramatiky s rozptýleným kontextem.
  • Nové verze klasických automatů.
  • Stávající trendy teoretické informatiky; shrnutí.

  Projekty

  13 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Osnova


  • Dvě tematické práce založené na vybraných vědeckých studiích z oblasti teoretické informatiky.

  eLearning