Detail předmětu

Pokročilé biometrické systémy

FIT-PBDAk. rok: 2019/2020

Úvod do biometrických systémů, rozbor zpracování signálů na obecné úrovni, specifické algoritmy pro zpracování signálů v oblasti biometrických systémů, specializované postupy při zpracování vybraných biometrických vlastností (např. termosnímky obličeje, 3D geometrie obličeje či ruky, žíly prstu ruky), chybové míry společně s výpočtem a jejich interpretací, zabezpečení biometrických systémů a biometrické systémy budoucnosti.

Okruhy otázek k SDZ

 1. Definice možných způsobů zpracování biometrických signálů se zaměřením na specifické filtry pro zvýraznění a extrakci biometrických rysů.
 2. Definice hodnocení spolehlivosti biometrických systémů, vč. pojmů FAR/FRR, FMR/FNRM, ROC/DET a sestavení experimentálních scénářů.
 3. Popis rozpoznávání termosnímků obličejů (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 4. Popis rozpoznávání 3D geometrie obličeje (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 5. Popis rozpoznávání žil prstu / ruky (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 6. Popis rozpoznávání duhovky oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 7. Popis rozpoznávání sítnice oka (způsob snímání, (před)zpracování biometrické charakteristiky, extrakce rysů a porovnání).
 8. Definice složení biometrického systému, popis kritických míst a rozdílu mezi unimodálním a multimodálním biometrickým systémem.
 9. Definice problematiky biometrických pasů z celosvětového pohledu, se zaměřením na biometrickou část.
 10. Popis biometrických systémů, které jsou náleží k významným vzhledem k použití v budoucnosti a popis požadavků, které jsou na tyto systémy kladeny.

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí postupů při návrhu bezpečných a spolehlivých biometrických systémů.

Prerekvizity

Základní znalosti zpracování signálů, ideálně i základy biometrických systémů.

Doporučená nebo povinná literatura

Bolle, R.M., Connell, J.H., Pankanti, S., Ratha, N.K., Senior, A.W.: Guide to Biometrics, Springer-Verlag, 2004, p. 364, ISBN 0-387-40089-3
Drahanský, M., Orság, F., Doležel, M. a kol.: Biometrie, Brno, CZ, Computer Press, 2011, ISBN 978-80-254-8979-6
Jain, A.K., Flynn, P., Ross, A.A.: Handbook of Biometrics, Springer-Verlag, 2008, p. 556, ISBN 978-0-387-71040-2

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Seznámit studenty s pokročilými postupy v oblasti biometrických systémů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování a obhajoba projektu, zpracování vybraného odborného článku. Během obhajoby krátké přezkoušení ze zvoleného tématu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod do problematiky biometrických systémů
 2. Základní zpracování signálů
 3. Pokročilé zpracování signálů
 4. Hodnocení spolehlivosti biometrických systémů (chybové míry)
 5. Pokročilé zpracování - termosnímky obličeje
 6. Pokročilé zpracování - 3D geometrie obličeje
 7. Pokročilé zpracování - 3D geometrie ruky
 8. Pokročilé zpracování - žíly prstu ruky
 9. Pokročilé zpracování - sítnice oka
 10. Koncepce návrhu biometrického systému a jeho otestování
 11. Biometrické systémy budoucnosti, biometrické normy

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Projekt

4 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Obhajoba projektu a návrhu biometrického systému.