Detail předmětu

Modelování a simulace

FIT-MSDAk. rok: 2019/2020

Analýza a klasifikace systémů a modelů. Různé způsoby popisu modelů. Metodika výstavby modelů, speciální typy modelů. Přehled a charakteristika používaných simulačních systémů, jejich klasifikace. Principy implementace simulačních systémů. Multiparadigmatické modelování a simulace. Paralelní a distribuovaná simulace. Simulace v reálném čase, interaktivní simulace.

Výsledky učení předmětu

Základy teorie související s modelováním. Pochopení principu implementace simulačních nástrojů. Znalost simulačních technik pro různé třídy simulačních úloh. Vytváření heterogenních modelů.
Schopnost vytvářet simulační modely, provádět jejich verifikaci a validaci.

Doporučená nebo povinná literatura

Rábová Z. a kol: Modelování a simulace, VUT Brno, 2002
Didier H. Besset: Object-Oriented Implementation of Numerical Methods: An Introduction with Java & Smalltalk, Morgan Kaufmann, 2000
Fishwick P.: Simulation Model Design and Execution, PrenticeHall, 1995
Law A., Kelton D.: Simulation Modelling and Analysis, McGraw-Hill, 1991
Ross S.: Simulation, Academic Press, 2002
Zeigler B., Kim T., Praehofer H.: Theory of Modeling and Simulation. Academic Press Inc.,U.S.; 2nd Edition edition. 2000. ISBN: 0127784551
Sarjoughian H., Cellier F.: Discrete Event Modeling and Simulation Technologies: A Tapestry of Systems and AI-Based Theories and Methodologies. Springer-Verlag New York Inc. 2001. ISBN: 0387950656

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Cíl

Cílem je seznámit studenty s principy modelování a simulace systémů,
simulačních nástrojů a technik
vhodných pro modelování a simulaci různých typů dynamických systémů.
Zvláštní důraze je kladen na moderní a pokročilé metody modelování a
simulace v
kombinaci s přístupy umělé inteligence a s metodami návrhu a vývoje
komplexních a inteligentních systémů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 • Třídy úloh řešitelných simulačními metodami. Teorie dynamických systémů.

 • Architektury simulačních systémů, jejich klasifikace, pricipy implementace.

 • Vývoj systémů založený na modelování a simulaci, simulace v
  reálném čase, hardware-in-the-loop, human-in-the-loop, model continuity.

 • Multimodely, multiparadigmatické a multirezoluční modelování, odpovídající achitektury simulátorů

 • Příklady kombinace paradigmat - procesy, konečné automaty, Petriho sítě, DEVS.

 • Objektově orientované a komponentní přístupy v modelování a simulaci.

 • Paralelní a distribuovaná simulace, kolaborativní modelování.

 • Anticipující systémy, vnořená a reflektivní simulace.

 • Architektury pro multisimulace - klonování, nezávislé časové osy.

 • Optimalizace, učení, adaptace.

 • Modelování a simulace inteligentních systémů, softcomputing v simulaci.

 • Architektury pro multiagentní simulace, simulace komplexních systémů.

 • Vizualizace, interaktivní simulace.

Cvičení na poč.

9 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning