Detail předmětu

Vyšší metody zpracování a analýzy obrazů

FIT-DBM1Ak. rok: 2019/2020

Okruhy
otázek k SDZ

 1. Teorie vícerozměrných signálů a systémů,
  vícerozměrné spojité a diskretní transformace, 2-3D FT
 2. Stochastická pole a obrazy. Lokální parametry,
  parametrické obrazy
 3. Analýza obrazů - pokročilé metody segmentace na
  základě texturní analýzy
 4. Pokročilé metody segmentace pomocí růstu, dělení
  a slučování oblastí, metoda rozvodí
 5. Pokročilé metody segmentace pomocí hranové
  reprezentace, Houghova transformace
 6. Mono- a multimodální fúze obrazů, princip a
  význam. Disparitní analýza
 7. Prostorová konzistence, lícování obrazových dat,
  prostorové transformace, kritéria podobnosti
 8. Principy restaurace obrazů, geometrické
  restituce, modifikovaná dekonvoluce, Wienerova filtrace
 9. Rekonstrukce 2-3D obrazů z tomografických
  projekcí
 10. Rekonstrukce 2-3D obrazů v zobrazení
  magnetickou rezonancí

Doporučená nebo povinná literatura

J. Jan: Digital Signal Filtering, Analysis and Restoration. IEE London, UK, 2000, 407 pp.
J. Jan: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUTIUM Brno 1997, 2002, 2005, 429 str.
J. Jan: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. CRC Press - Taylor & Francis Group, USA, 2005, 760 pp.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Presentace moderních pokročilých konceptů zpracování obrazů. Cílem je dosáhnout hlubokého porozumění metodologie a současně i uvedení studentů do diskuse o filosofii popisovaných metod.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

žádná

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

 • Program VTI-DR-4 doktorský

  obor DVI4 , libovolný ročník, zimní semestr, 0 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka předmětu bude pouze formou samostudia doporučené literatury s ústni zkouškou na konci semestru.