Detail předmětu

Diplomový seminář

ÚSI-1ECDSAk. rok: 2019/2020

Tento předmět slouží k zahájení tvorby diplomové práce studenta, možnostem konzultací apod.

Výsledky učení předmětu

Student by měl mít po absolvování předmětu hotovu velkou část své diplomové práce

Prerekvizity

Nejsou požadovány

Doporučená nebo povinná literatura

dle zaměření diplomocé práce

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka se realizuje formou řízené konzultace. Se zaměřením zejména na konzultace a kontrolu úkolů zadaných k samostatnému zpracování.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě průběžného hodnocení studenta při dílčím zpracování jeho diplomové práce. Hodnocení uděluje vedoucí práce, popř. garant tématického okruhu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. až 13. týden - práce na diplomové práci studenta

Cíl

Cílem předmětu je možnost dohledu nad tvorbou zadané diplomové práce ze strany vedoucího práce, resp. garanta a možnost konzultací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět není rozvrhován, tedy kontrola účasti nepřipadá v úvahu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

65 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning