Detail předmětu

Kulturní krajina

FA-KUKRAk. rok: 2019/2020

Kurz se věnuje evoluci kulturní krajiny jako souborného díla.

Zajišťuje ústav

Filozofická fakulta (FF MU)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu bude student schopen:
- vysvětlit společenské i ekonomické souvislosti dlouhodobého vývoje kulturní krajiny;
- analyzovat příčiny proměn krajiny v jednotlivých obdobích;
- interpretovat proměny památkové péče v kontextu společenských a hospodářských změn.

Doporučená nebo povinná literatura

SVOBODA, F.; PONEŠOVÁ, B.; MARKEL, M.; HOMOLA, A.; CZAJKOWSKI, P. Krajina jako dílo. Barokní krajinou od Mikulova po Znojmo. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 346 s. ISBN: 978-80-87967-08-9. (CS)
HOMOLA, A. a kol. Krajina jako dílo. Kritický katalog výstavy. Brno: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, 2016. 236 s. ISBN: 978-80-87967-09-6. (CS)
PONEŠOVÁ, B.; FORETNÍK, J. Místa bez vědomí. Strategie obnovy jihomoravského pohraničí. Zlatý řez, 2018, č. 40, s. 60-67. ISSN: 1210-4760. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky, četba, diskuse. Přednášky jsou vedeny na Masarykově univerzitě.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocena je vypracovaná seminární práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Krajina jako dílo – kulturní krajina optikou výrobních faktorů půdy, práce, kapitálu.
Hospodářské plochy v krajině a jejich proměny I. – pole, les.
Hospodářské plochy v krajině a jejich proměny II. – rybník, vinice.
Místa v krajině I. – města, obce.
Místa v krajině II. – poutní místa.
Linie v krajině – cesty, toky, hranice, vlastnická práva.
Současná podoba kulturní krajiny a možnosti obnovy.

Cíl

Cílem předmětu je představit evoluci kulturní krajiny jako souborného díla, na jehož vzniku se podílely nejen záměrné krajinářské a architektonické zásahy, ale také – v daleko větší míře - ekonomické tlaky, proměny hospodářských a právních poměrů, a aktivita jednotlivců či pospolitostí, kteří dotvářeli a proměňovali kulturní krajinu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Aktivní účast na přednáškách, vypracování seminární práce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor