Detail předmětu

Projektový a procesní management

FP-ppmKAk. rok: 2019/2020

PRINCE2 je nejosvědčenější procesní a tradiční metodika pro řízení projektů. Zvyšuje efektivitu, rozšiřuje znalosti, poskytuje praktické návody a dovednosti potřebné pro úspěšnou realizaci projektů. Programové řízení nás naučí transformovat strategické cíle do projektů a řídit jejich realizaci. Programový manažer neřídí projekt, ale celé portfolio projektů, které mají společný cíl v návaznosti na strategii organizace. Metodika pro Řízení Portfolia pomůže realizovat změny a maximalizovat přínosy pro podnik, udávat projektům správné priority, efektivně rozdělovat zdroje a zlepšovat návratnost investice. Projekt, program, portfolio kancelář dodá všeobecně použitelné metodické postupy, které manažerům a jejich organizacím umožní vytvářet, rozvíjet a udržovat efektivní struktury pro podporu řízení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Předmět syntetizuje a kategorizuje mezinárodní standardy pro řízení podnikových projektů a seznamuje posluchače s celosvětově nejvýznamnějšími standardy řízení projektů, programů a portfolia v Evropě, USA, Velké Británii i v českém prostředí. Hlavní důraz předmětu je kladen na pochopení, osvojení metodik Project IN Controlled Environements (PRINCE2), Managing Successful Programmes (MSP) a Management of Portfolio (MoP) doplněný o další metodiky od Axelos.

Prerekvizity

Procesní management (základní pojmy a orientace v oblasti BPM), Řízení projektů (tradiční přístupy dle standardu IPMA nebo PMI včetně agilních metodik), Strategický management, Informační podpora procesů, Personální management

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů, metodologií dané disciplíny a problémů. Cvičení podporují zejména praktické ovládnutí látky vysvětlené na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování případových studií ve cvičeních 25% a písemný test ověření znalostí 75%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1 týden: Metodiky pro řízení projektu, programu a portfolia
2 týden: Základní principy garantující dobrou praxi pro řízení projektu
3 týden: Organizační struktura řídícího týmu projektu, jejich role a zodpovědnosti
4 týden: Procesní model projektu – základní model.
5 týden: Procesní model projektu – dílčí aktivity.
5 týden: Témata pokrývající oblasti, které musí být kontinuálně řízeny během projektu
6 týden: Úvod do programového řízení
7 týden: Procesní model řízení programu
8 týden: Principy řízení programu
9 týden: Témata řízení programu
10 týden: Principy portfolio managementu
11 týden: Správa portfolia a řízení portfolia
12 týden: Projekt, program, portfolio kancelář, její podoba a začlenění
13 týden: Modely pro hodnocení vyspělosti procesního a projektového řízení

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s metodikami Axelos pro řízení projektů, programů a portfolia. Získané znalosti si studenti procvičí jejich aplikací na konkrétních případových studiích. Studenti si takto snadno ověří své vlastní dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná. Výuka probíhá dle týdenních rozvrhů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR-UFRP-KS magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

16 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor