Detail předmětu

Automatizované testování a dynamická analýza

FIT-ATAAk. rok: 2019/2020

Kritéria pokrytí.
Graf toku řízení. Jednotkové testování. Testovací dvojníci.
Testování založení na požadavcích. Lokalizace chyb. Testování
řízené daty. Automatické generování testovacích dat. Fuzz
testování. Výkonnostní testování. Verifikace za běhu.
Testování paralelních programů. Management testů. Spolehlivost
testovacích reportů.

Garant předmětu

Doporučená nebo povinná literatura

Spillner, A., Linz, A., Schaefer, H.: Software Testing Foundations : A Study Guide for the Certified Tester Exam. Rocky Nook Computing. 2014. p. 296. ISBN 9781937538422.
Kaner, C., James, B., Pettichord, B.: Lessons Learned in Software Testing: A Context-Driven Approach. Wiley Computer Publishing, 2002, 286 s., ISBN 0-471-08112-4.
Marick, B.: The Craft Of Software Testing, Subsystem Testing, Prentice Hall PTR, 1995, ISBN 0-13-177411-5.
Myers, G. J., Sandler, C., Badgett, T.: The Art of Software Testing, 3. vydání. John Wiley & Sons, 2011, 256 s., ISBN 978-1118031964.
Farrell-Vinay, P.: Manage Software Testing. Auerbach Publications, 2008, 537 s., ISBN 978-0-8493-9383-9.

Způsob a kritéria hodnocení

Dva hodnocené projekty, každý za 15 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získat přehled o
různých přístupech k testování softwaru. Pozornost je věnována
automatizaci ověřování softwaru. Získat praktické dovednosti se
sledováním běhů programů a komunikace softwarových systémů.
Získat praktické dovednosti s testováním softwaru na úrovni
potřebné pro osobu odpovědnou za návrh testovacího přístupu
(QA analyst).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISY , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NMAL , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný
  specializace NEMB , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, letní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Testování
  založené na modelech I
  • Graf toku
   řízení, interprocedurální CFG.
  • Generování
   testovacích případů řízené pokrytím.

 2. Testování
  založené na modelech II
  • Automatizace
   jednotkových testů.
  • Návrhové
   vzory jednotkových testů xUnit.

 3. Stálost testů
  a testovací dvojníci
  • Stálost testů
   podle xUnit.
  • Testovací
   dvojníci a platformy pro mocking.

 4. Testování
  založené na požadavcích
  • Klasifikace
   požadavků.
  • Stopovatelnost
   požadavků.
  • Automatizace
   testů v chováním řízeném vývoji (BDD).


 5. Lokalizace chyb
  • Lokalizace založená na metodě řezů.
  • Lokalizace
   založená na chybových reportech.

 6. Testování
  řízené daty I
  • Kombinační
   testování.
  • Minimalizace
   testovacích dat.
  • Testování
   aplikačního rozhraní.
  • Systematické
   generování testovacích dat.
  • Mutační
   testování.

 7. Testování
  řízené daty II
  • Pokrytím
   řízené fuzz testování


 8. Výkonnostní
  testování
  • Měřitelné
   výkonnostní parametry.
  • Typy
   výkonnostního testování.
  • Proces
   výkonnostního testování.


 9. Verifikace za
  běhu I
  • Nízkoúrovňové
   stopování.


 10. Verifikace za
  běhu II
  • Testovací
   vlastnosti, temporální vlastnosti, parametrické vlastnosti.
  • Instrumentace
   programů


 11. Testování
  paralelních programů I
  • Klasifikace
   paralelních chyb.
  • Kontrakty pro
   paralelismus.
  • Systematické
   vs. náhodné testování.
  • Metody vkládání
   šumu.


 12. Testování
  paralelních programů II
  • Algoritmy Atomrace, Eraser.
  • Vektorové hodiny.
  • Algoritmus Fasttrack.


 13. Management testů
  • Prioritizace testů.
  • Evaluace testovacích sad. Test flakiness.
  • Reportování výsledků. Spolehlivost reportů, ukazatele Accuracy, Precision,
   Recall, F1.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Návrh
  automatizované testovací sady se znalostí zdrojových kódů
  a/nebo požadavků.

 2. Implementace
  monitoru pro RV (verifikace za běhu).