Detail předmětu

Kovové mosty 1

FAST-BO009Ak. rok: 2019/2020

Základní pojmy. Normativní podklady pro navrhování a provádění ocelových mostů.
Zatížení mostních konstrukcí. Zásady pro navrhování kovových mostů. Mostní svršek a mostovka - mosty pozemních komunikací a mosty železniční.
Ocelové mosty trámové - mosty s plnostěnnými hlavními nosníky, mosty s příhradovými hlavními nosníky.
Spřažené ocelobetonové mosty - základní informace.
Zajištění prostorové tuhosti a stability ocelových mostů. Mostní vybavení a příslušenství.

Zajišťuje ústav

Ústav kovových a dřevěných konstrukcí (KDK)

Výsledky učení předmětu

Student nastuduje problematiku předmětu a zvládne vymezené cíle předmětu ve smyslu získání znalostí a dovedností v oblasti navrhování základních konstrukčních systémů kovových a ocelobetonových mostů, konkretizovaných v harmonogramu předmětu.

Prerekvizity

Stavební mechanika: základní zásady statického řešení - prosté a spojité nosníky, příhradové konstrukce. Kovové konstrukce - navrhování prvků a spojů ocelových konstrukcí. Betonové konstrukce - základní zásady navrhování betonových konstrukcí.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Základní pojmy, mostní názvosloví, hlavní části mostu, normativní podklady pro navrhování a realizaci ocelových mostů. Spolehlivost a mezní stavy ocelových mostních konstrukcí.
2. Zatížení mostních konstrukcí - zatížení mostů pozemních komunikací a železničních mostů dopravou, klimatická zatížení. Únava ocelových mostních konstrukcí.
3. Mostní svršek a mostovka železničních mostů - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
4. Mostní svršek a mostovka mostů pozemních komunikací - základní typy, zásady konstrukčního uspořádání.
5. Prvkové mostovky - principy statického působení, zásady řešení prvků mostovky.
6. Deskové mostovky ocelové (ortotropní desky) - principy statického řešení, ochabnutí smykem širokých pásů.
7. Trámové mosty s plnostěnnými hlavními nosníky - principy statického řešení, boulení štíhlých stěn.
8. Spřažené ocelobetonové trámové mosty - základní principy působení, zásady statického řešení.
9. Nosníkové rošty - základní zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
10. Trámové mosty s příhradovými hlavními nosníky - zásady konstrukčního uspořádání, principy statického řešení.
11. Ztužidla mostních konstrukcí - typy, funkce, zatížení, statické řešení. Mostní vybavení a příslušenství.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou tohoto kurzu a procvičit získané znalosti a dovednosti.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor K , 4. ročník, letní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor