Detail předmětu

Technologie betonu – laboratoře

FAST-BJ003Ak. rok: 2019/2020

Základních technologické zkoušky kameniva podle platných ČSN.
Návrhové metody složení betonu.
Postupy zkoušení čerstvého a ztvrdlého betonu teorie a praktické provedení jednotlivých zkoušek.
Ověření navrženého betonu zkouškami.
Sledování vlivu množství vody, přísad a poměru hrubého a drobného kameniva na vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu v betonu.
Studenti část výuky v cvičeních absolvují v laboratořích technologie betonu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojením zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktickým ověřením teoretického návrhu složení betonu.

Prerekvizity

Teoretické základy z technologie betonu, teoreticky a prakticky zvládnuté metody pro zkoušení složek betonu

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je získání praktických poznatků o vlastnostech čerstvého a ztvrdlého betonu. Osvojení zkušebních postupů vstupních složek a parametrů čerstvého a ztvrdlého betonu. Praktické ověření teoretického návrhu složení betonu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor M , 3. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor