Detail předmětu

Klimatologie

FAST-BS051Ak. rok: 2019/2020

Úvod, historie, základní meteorologické veličiny a způsoby jejich měření. Měření vybraných meteorologických veličin na vlastní. Meteorologické stanici FAST VUT. Zpracování a vyhodnocování naměřených dat. Klasifikace klimatu. Klima Evropy, ČR. Změna klimatu, globální oteplení a nečištění atmosféry.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá přehled o hlavních meteorologických veličinách,
základní znalosti o měření a zpracování vybraných meteorologických dat a základní znalosti z klimatologie.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, chemie, hydrologie, geografie

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Atmosféra Země: složení, vrstvy, vlastnosti
2. Tlak vzduchu: jednotky, normální tlak, vlastnosti, měření
3. Záření: energie záření, Slunce, záření a absorpce v atmosféře, vyzařování Země, měření
4. Teplota půdy, vody a vzduchu: jednotky, vlastnosti, měření
5. Vlhkost vzduchu: způsoby stanovení, jednotky, rozdělení v atmosféře
6. Výpar a transpirace: definice, výpar z půdy, vody a rostlin, měření a výpočet, hodnoty
7. Kondenzace vodních par: kondenzační jádro, hladina, kondenzace na povrchu země, v nízkých vrsvách atmosféry
8. Srážky: vznik a druhy, intenzita, měření a vyhodnocování
9. Oblačnost: oblaka, vodní obsah, klasifikace
10. Proudění v atmosféře: vznik, klasifikace, cirkulace v atmosféře, měření a vyhodnocování
11. Základní tlakové útvary, projevy počasí
12. Zemské klima, evropské klima, podnebí ČR
13. Změny klimatu, globální oteplování

Cíl

Přehled o hlavních meteorologických veličinách.
Základní znalosti o měření a zpracování vybraných meteorologických dat
Základní znalosti z klimatologie, se zaměřením na klima ČR a změny klimatu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning