Detail předmětu

Hydropedologie

FAST-BS006Ak. rok: 2019/2020

Předmět BS06 Hydropedologie je zaměřen na výklad vztahů voda-půda a jejich roli při ochraně zemědělského půdního fondu. Základní formou výuky jsou cvičení, ve kterých se studenti seznámí s problematikou fyzikálních a hydraulických vlastností půdy, hydrolimitů a infiltrace vody do půdy. Z oblasti použití modelů v pedologii se studenti naučí získávat a vyhodnocovat výsledná data z dostupných počítačových programů RETC (van Genuchten et al., 1991) a Rosetta (Schaap, 2003).
Výstupem z cvičení bude semestrální práce a písemný test.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Studenti vypracují zprávu o půdních charakteristikách pro konkrétní území.

Prerekvizity

Základní znalosti z matematiky, fyziky, hydrauliky a hydrologie

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Základní znalosti z pedologie a základy hydropedologie
Klasifikace půd ČR, půdní bonitace a hydropedologické mapování
Fyzikální vlastnosti půdy
Hydrolimity
Hydraulické charakteristiky půdy
Program RETC a Rosetta
Infitrační schopnost půdy

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 4. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor