Detail předmětu

Výuka v terénu (V)

FAST-BP001Ak. rok: 2019/2020

Předmět se orientuje na praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum. Kombinuje geodetická měření s rekognoskací a následným průzkumem sítí, vodovodních nebo kanalizačních, a se sběrem dat sloužících jako východisko pro stanovení návrhových parametrů sítí, zaměření a vytyčení hlavních prvků společných zařízení v povodí s ohledem na protierozní ochranu povodí a pozemkové úpravy. Snahou je lokálně cílit průzkumy tak, aby plnily i reálné požadavky obcí, případně sloužily jako podklad k dalším vědecko technickým pracím ústavu. Výstupem z výuky je kolektivně vypracovaný elaborát.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství obcí (VHO)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne praktické návyky pro předprojektovou přípravu a průzkum v oblasti vodního hospodářství a vodních staveb. Student odevzdá a zpracuje naměřená data z týdenního měření.

Prerekvizity

státní mapové podklady, geodézie, inženýrské sítě

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Získávání poznatků z oblasti předprojektové přípravy z oboru vodního hospodářství a vodních staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

120 hod., povinná

Vyučující / Lektor