Detail předmětu

Hydrologie

FAST-BS002Ak. rok: 2019/2020

Srážkoodtokový proces v povodí, hydrologické ztráty, přístrojová technika, meteorologická měření v povodí, měření vodních stavů a průtoků, zpracování hydrologických dat, toky a říční síť, max. a min. průtoky, plaveniny a splaveniny, stavy podzemních vod a podzemní odtok, vodní bilance. Stochastická hydrologie, teorie náhodných procesů, pravděpodobnostní a statistické metody užívané v hydrologii. Reálné a umělé průtokové řady. Operativní hydrologie, simulační a predikční modely srážkoodtokového procesu, modelování odtoku vody za povodní.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Základní znalosti vztahující se k výskytu a oběhu vody v přírodě, přehled o základních hydrologických veličinách v povodí

Prerekvizity

Základní znalosti z vyšší matematiky, základní znalosti z fyziky, základy teorie pravděpodobnosti a statistiky, základy hydrauliky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.úvod, základní pojmy, povodí, srážkoodtokový proces
2.ovzdušné srážky
3.vlhkost ovzduší, výpar
4.geografičtí činitelé povodí
5.měření vodních stavů a průtoků
6.statistické zpracování hydrologických dat
7.aproximace empirických rozdělení teoretickými užívanými v hydrologii, regresní modely
8.analýza hydrologických řad, základy stochastické hydrologie,
umělé průtokové řady
9.odvozování průtokových řad, stanovení Qa, úvod do extrémních průtoků
10.maximální a minimální průtoky
11.předpovědi vodních stavů a průtoků, základní typy modelů
12.plaveniny a splaveniny
13.podzemní vody, prameny, podzemní odtok.

Cíl

Základní znalosti vztahující se k výskytu a oběhu vody v přírodě, přehled o základních hydrologických veličinách v povodí, kvantifikace hydrologických veličin a jejich vzájemné souvislosti, modelování srážkoodtokového procesu, předpovědi vodních stavů a průtoků, informace o vodních útvarech v duchu legislativy EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 7 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor