Detail předmětu

Chemie a technologie vody (V)

FAST-BC051Ak. rok: 2019/2020

Chemické a fyzikální vlastnosti přírodních vod a městských odpadních vod.
Významné chemické a biochemické procesy probíhající ve vodním prostředí, zákonitosti růstu mikroorganismů a jejich základní životní podmínky, rozdělení mikroorganismů podle způsobu získání energie a zdroje uhlíku.
Technologické metody úpravy pitné vody, koagulace, filtrace, desinfekce, odstranění agresivního oxidu uhličitého, odstranění železa a manganu, adsorpce, odstranění vápníku a hořčíku, použití měničů iontů.
Mechanické a biologické způsoby čištění městských odpadních vod, aerobní metody, aktivace, biofilmové reaktory, přírodní způsoby čištění odpadních vod, odstranění nutrientů z vod použitím biologických a chemických metod.
Produkce čistírenského kalu, jeho úprava a stabilizace, zejména anaerobním procesem, a jeho další zpracování.

Zajišťuje ústav

Ústav chemie (CHE)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu - základy hydrochemie, podstatu vodárenských techonologií a procesů čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů.

Prerekvizity

Anorganické názvosloví, základní organické názvosloví, základní chemické zákony, teorie kyselin a zásad, sestavování chemických rovnic, stechiometrické výpočty, koncentrace a její vyjadřování, logaritmy, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Fyzikální vlastnosti vody, chemické rovnováhy ve vodách, pH, charakteristika složení vod
Plyny, uhlík ve vodách, vápenato-uhličitanová rovnováha
Odkyselování vod, železo, mangan a jejich odstraňování z vod
Čiření
Filtrace, adsorpce
Hygienické zabezpečení vody
Tvrdost vody a její odstraňování, ionexy
Životní podmínky mikroorganizmů, základy mikrobiologických procesů
Odpadní vody, schéma městské čistírny odpadních vod
Aktivace, aerace
Odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod
Biofilmové reaktory, přirozené způsoby čištění odpadních vod
Anaerobní procesy, zpracování kalu

Cíl

základy hydrochemie, chemická resp. biochemická podstata vodárenských techonologií, procesy čištění komunálních odpadních vod a zpracování kalů

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor VS , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor