Detail předmětu

Aplikovaná termomechanika

FAST-DB58Ak. rok: 2019/2020

Vybrané kondenzační problémy:
Neizotermální kondenzace, modely DIAL, DRAL, IM-TDR a IM-TIR.

Vybrané problémy z vedení, proudění a záření tepelné energie:
Neustálené vedení tepla - pokles dotykové teploty, tepelná stabilita místností, tepelné charakteristiky budovy.
Proudění a záření - zákony konvekce, zákony záření, záření mezi šedými plochami, kombinovaný přenos tepla.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Osvojení pokročilejších metod výpočtu kondenzace a přenosu tepla ve stavebních konstrukcích.

Prerekvizity

Znalosti z bakalářských a magisterských kursů fyziky a matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Ficker: Příručka tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Akademické nakladatelství CERM 2004

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Neizotermální difúze vodní páry a její kondenzace.
2. Model DIAL.
3. Model DRAL.
4. Modely IM-TDR a IM-TIR.
5. Neustálené vedení tepla.
6. Pokles dotykové teploty.
7. Zimní tepelná stability místností.
8. Teplotní útlum.
9. Letní tepelná stabilita místností.
10. Celková a redukovaná tepelná charakteristika budov.
11. Konvekce a záření.
12. Záření mezi šedými plochami.
13. Kombinovaný přenos tepla a výpočet tepelného odporu uzavřené
vzduchové mezery.
14. Lambertovské zářiče a nedokonalá výměna tepla.

Cíl

Osvojení pokročilejších metod výpočtu kondenzace a přenosu tepla ve stavebních konstrukcích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning