Detail předmětu

Aplikovaná fyzika

FAST-DB54Ak. rok: 2019/2020

Vybrané problémy z vedení tepla.
Shrnutí základních pojů. Stacionární a nestacionární vedení tepla. Stacionární vedení tepla složenou válcovou a sférickou stěnou. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.

Vybrané problémy z tepelného proudění.
Shrnutí základních pojmů. Hydrodynamická a termokinetická podobnost. Přestup tepla při proudění teplonosného média. Přestup tepla při varu kapaliny a kondenzaci páry.

Vybrané problémy z tepelného sálání.
Shrnutí základních pojmů. Zářivé pole. Kirchhoffovy zákony zářivého pole. Hustota záření a zářivý tlak. Záření absolutně černého tělesa. Záření silně a slabě absorbujících látek. Sluneční záření. Záření plamenů. Výměna tepla sáláním mezi dvěma plochami. Součinitel přestupu tepla při sálání mezi zasklenými plochami (okenní konstrukce).

Kombinovaný přenos tepla.
Shrnutí základních pojmů. Součinitel přestupu tepla kombinovaného přenosu. Kombinovaný přenos tepla vedením a sáláním.

Zajišťuje ústav

Ústav fyziky (FYZ)

Výsledky učení předmětu

Pokročilejší znalosti ze stavební tepelné techniky.

Prerekvizity

Znalosti z bakalářských a magisterských kursů fyziky a matematiky.

Doporučená nebo povinná literatura

T. Ficker: Příručka tepelné techniky, akustiky a denního osvětlení. Akademické nakladatelství CERM s.r.o. 2004

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Shrnutí základních pojmů z vedení tepla.
2. Stacionární vedení tepla složenou válcovou a sférickou stěnou.
3. Přestup tepla na heterogenním fázovém rozhranní.
4. Shrnutí základních pojmů z tepelného proudění.
5. Hydrodynamická a termokinetická podobnost.
6. Přestup tepla při proudění teplonosného média.
7. Přestup tepla při varu a kondenzaci páry.
8. Shrnutí základních pojmů z tepelného záření.
9. Krichhoffovy zákony zářivého pole.
10. Záření absolutně černého tělesa a silně a slabě absorsbujících
látek.
11. Výměna sáláním mezi dvěma plochami.
12. Sálání mezi zasklenými plochami - okenní konstrukce.
13. Shrnutí základních pojmů z kombinovaného přenosu tepla.
14. Kombinovaný přenos tepla vedením a sáláním.
13.

Cíl

Doplnění pokročilejsích znalostí ze stavební tepelné techniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning