Detail předmětu

Kovové a dřevěné materiály

FAST-BJ08Ak. rok: 2019/2020

U kovů se posluchač seznámí s fyzikálně mechanickými vlastnostmi kovů železných a neželezných, bude vysvětlena technologie výroby surového železa, ocelí a litin. Dále získá představu o složení ocelí, technologii legování, na základě Fe-C diagramu získá představu o podstatě tepelných úprav ocelí.
U dřeva jde o seznámení studentů s jednotlivými materiály (dřevěnými, aglomerovanými na bázi dřeva), dále o popis makroskopické, mikroskopické a ultramikroskopické stavby dřeva se zohledněním základního chemického složení. Student získá přehled o základních fyzikálně-mechanických vlastnostech dřeva a budou představeny základní vady dřevěného sortimentu.

Zajišťuje ústav

Ústav technologie stavebních hmot a dílců (THD)

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu získáním znalostí o kovových a dřevěných materiálech, fyzikálně-mechanických vlastnostech, použití ve stavebnictví, makrostrukturní a mikrostrukturní stavbě dřeva a kovů.

Prerekvizity

Znalosti ohledně základních, fyzikálně-mechanických vlastností kovů a dřeva, sortiment předmětných materiálů užívaných v oboru stavebnictví, elementární znalosti struktury kovů a dřeva.

Doporučená nebo povinná literatura

Požgaj, A.: Štruktura a vlastnosti dreva. Príroda Bratislava, 1993. ISBN 80-07-00960-4. (SK)
Tsoumis, G.T.: Science and technology of wood: structure, properties, utilization.. Van Nostrand Reinhold. New York., 1991. ISBN 0-442-23985-8. (EN)
Ptáček, L. a kol.: Nauka o materiálu II. Akadem.vydavatelství CERM, 2000. ISBN 80-7204-248-3. (CS)

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Rozdělení dřevin, kvalitativní třídění dříví, využití dřeva ve stavebnictví, základní typy dřevěného sortimentu
2. Druhy vrstveného dřeva, aglomerované dřevo s minerální či organickou pojivovou složkou
3. Fyziognomie dřevin, makroskopické znaky stromu, řezy, plochy a směry ve dřevě, makroskopická struktura dřeva
4. Mikroskopická struktura dřeva, popis základních dřevních elementů
5. Submikroskopická stavba dřeva, skladba buněčných elementů, chemické složení dřeva
6. Fyzikální vlastnosti dřeva, zejména s ohledem na vlhkost, sorpce/desorpce, sorpční hystereze, tepelné vlastnosti,
7. Visko-elastické vlastnosti dřeva, pevnostní charakteristiky
8. Vady dřeva
9. Kovy – rozdělení, vlastnosti, výroba surového železa,
10. Výroba ocelí, označování betonářských a ušlechtilých ocelí, legování ocelí, tváření ocelí
11. Litiny, výroba, rozdělení litin, typy tavících procesů
12. Krystalická struktura železa, strukturní součásti oceli, soustava Fe-C, tepelné zpracování ocelí
13. Neželezné kovy, Technické slitiny.

Cíl

Seznámení studenta se mikro- a makrostrukturou kovových a dřevěných materiálů, jeho fyzikálně-mechanických vlastností. Důležitou kapitolou bude využití dřeva a kovů ve stavebnictví.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor