Detail předmětu

Rozvody topných plynů

FAST-7T7Ak. rok: 2019/2020

Rozdělení topných plynů, charakteristika topných plynů, jejich složení, původ, výroba, přeprava, využití, plynárenské podniky a systém přepravy a skladování plynů.
Plynovody v budovách - kritéria základního rozdělení: Domovní plynovody, průmyslové plynovody, dimenzování rozvodu, provedení a kategorizace spotřebičů, výpočet větrání místnosti se spotřebiči, umísťování spotřebičů. Průmyslové plynovody, plynové kotelny a jejich kategorizace. Plynovody a přípojky v terénu, přípojky, plynovody, odstupové vzdálenosti, křížení, objekty plynovodů, protikorozní ochrana. Regulace tlaku plynu, regulátory, měření, plynoměry, chráničky, čichačky, detekce plynů, zabezpečovací zařízení. Oprávnění organizací pro práce na vyhrazených technických zařízeních, projektování, montáže, opravy, zkoušení - revizní práce, servisní práce, zákony, vyhlášky ČSN, technické předpisy, technické požadavky výrobců. LPG (propan-butan), výroba, skladování a stavební požadavky, rozvody. Odlišné požadavky na instalace LPG.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu bude student umět samostatně navrhovat domovní a průmyslové plynovody.

Prerekvizity

Základní znalosti o konstrukcích staveb. Základní znalosti teorie proudění plynů. Znalosti z předmětu Zdravotní technika.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Druhy topných plynů, vlastnosti topných plynů
2.Historie plynárenství
3.Rozvod zemního plynu od místa těžby k plynovodní přípojce, krátce o VVTL a VTL plynovodech, nízkotlaké a středotlaké plynovody, plynovodní přípojky
4.Návrh plynovodů v budovách (se spotřebiči do 50 kW), montáž domovních plynovodů, zkoušení domovních plynovodů
5.Umisťování a provoz spotřebičů do 50 kW
6.Návrh průmyslových plynovodů (se spotřebiči od 50 kW), montáž průmyslových plynovodů, zkoušení průmyslových plynovodů
7.Plynová zařízení v kotelnách, rozdělení kotelen, přívod plynu do kotelny, rozvod plynu v kotelně, odvzdušnění a odplynění potrubí
8.Plynoměry, druhy a rozdělení plynoměrů, umisťování plynoměrů
9.Regulace tlaku plynu, rozdělení regulátorů tlaku, umístění regulátorů tlaku
10.Zařízení na LPG, doprava a skladování LPG
11.Rozvod LPG
12.Právní předpisy v plynárenství, podnikání v energetice
13.Vyhrazená plynová zařízení, kontroly a revize plynových zařízení

Cíl

Student porozumí řešení odběrných plynových zařízení, bude seznámen se základními zásadami pro řešení distribučních plynovodů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning